course-details-portlet

TR100419 - Matematikk 2N

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende algebra
Likninger, ulikheter, herunder likningssett
Trigonometri: definisjon av trigonometriske funksjoner, trekantberekninger,trigonometriske likninger
Sfærisk trigonometri
Vektorer, herunder skalarprodukt og vektorprodukt med anvendelser
Eksponential- og logaritmefunksjoner
Grenseverdi, derivasjon
Derivasjonsregler, anvendte maksimums- og minimumsproblemer
Integral, areal- og volumberegninger

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Ha god kunnskap om emnene spesifisert under overskrifta "Faglig innhold"
Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kunne utføre beregninger med trigonometriske funksjoner i planet og på en kuleflate
Kunne sette opp vektorer på komponentform, regne ut kraftmoment ved bruk av vektorprodukt
Kunne sette opp et funksjonsuttrykk for et problem, og bruke derivasjon for å bestemme maksimum- eller minimumsverdier for funksjonen
Kunne stille opp et integral for å beregne arealet for ei flate eller volumet av et romlegeme
Læringsutbytte - Kompetanse:
Kunne anvende matematiske metoder innen andre fag i nautisk utdanning
Ha et matematisk grunnlag for videre utdanning og livslang læring innen nautiske fag

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger og øvinger
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 11.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU