course-details-portlet

TR100419 - Matematikk 2N

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende algebra Likninger, ulikheter, herunder likningssett Trigonometri: definisjon av trigonometriske funksjoner, trekantberekninger,trigonometriske likninger Sfærisk trigonometri Vektorer, herunder skalarprodukt og vektorprodukt med anvendelser Eksponential- og logaritmefunksjoner Grenseverdi, derivasjon Derivasjonsregler, anvendte maksimums- og minimumsproblemer Integral, areal- og volumberegninger

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Ha god kunnskap om emnene spesifisert under overskrifta "Faglig innhold" Læringsutbytte - Ferdigheter: Kunne utføre beregninger med trigonometriske funksjoner i planet og på en kuleflate Kunne sette opp vektorer på komponentform, regne ut kraftmoment ved bruk av vektorprodukt Kunne sette opp et funksjonsuttrykk for et problem, og bruke derivasjon for å bestemme maksimum- eller minimumsverdier for funksjonen Kunne stille opp et integral for å beregne arealet for ei flate eller volumet av et romlegeme Læringsutbytte - Kompetanse: Kunne anvende matematiske metoder innen andre fag i nautisk utdanning Ha et matematisk grunnlag for videre utdanning, livslang læring innen nautiske fag og bidra til utvikling av god praksis i bærekaftig anvendelse i sin profesjon

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger og øvinger Obligatoriske arbeidskrav: Obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 14.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328A Gnisten/Fagskolen 14
C218 Ankeret/Hovedbygget 26
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU