Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Grytbakk, Anne; Skauge, Berit; Sundby, Roar. (2019) From Client to Partner: Children Changing the Child Welfare Services and the Education of Child Welfare Workers. Social Development: Ways of Understanding Society and Practising Social Work.
  • Grytbakk, Anne. (2015) Krenket, men ikke offer. Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger.