Bakgrunn og aktiviteter

Min NTNU-hverdag tilbringes ved universitetets campus i Gjøvik og består av FoU-arbeid, undervisning og veiledning.I tillegg er jeg opptatt av å opprettholde og stadig videreutvikle et godt samarbeid med næringsaktører i regionen, for å synliggjøre at vi på NTNU er en aktør som både bidrar regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Jeg er for tiden førstelektorstipendiat ved NTNU i Gjøvik, og i den forbindelse jobber jeg med forsknings-og utviklingsarbeid både på egen praksis og i et større BIA-prosjekt sammen med interessante næringsaktører, samt at jeg tar studiepoengsgivende kurs på PhD-nivå.

Mine FoU-interesser innen egen praksis, er bl.a. hvordan legge til rette for et godt læringsmiljø gjennom å styrke studentenes opplevelse av tilhørighet. I tillegg har jeg jobbet med en undersøkelse rundt hvordan emnet "Ingeniørrolla" fylte sin tiltenkte rolle på 5 høyskoler og universitet, da det ble introdusert.

Min faglige hovedinteresse på forsknings-/næringslivsiden, er i skjæringspunktet mellom ledelse, strategi og kunnskapsutvikling. Mitt første bidrag innen næringslivsforskning er under arbeid og ser på hvordan vi kan bedre prosesser for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i industrien.

Undervisningstiden bruker jeg på emnene Merkevarebygging og Foretaksstrategi.
I tillegg har jeg hovedansvar for gjennomføring av Bacheloroppgavene på økonomi- og ledelsesstudiet på Gjøvik, der jeg både er koordinator og veileder for studentgrupper.

Min formelle bakgrunn er en Master of Management-grad fra Handelshøgskolen BI, Oslo, og min arbeidslivserfaring er innen finans, konsulent-tjenester, prosjekt- og prosessledelse og rekruttering.
Ved NTNU i Gjøvik har jeg hatt stilling som prodekan for utdanning  ved avdeling for teknologi, økonomi og ledelse i to år, men fratrådte stillingen da jeg ble innvilget førstelektorstipend.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Berge, Marianne; Syversen, Anne Grethe; Holtskog, Halvor. (2018) Coping with globalisation: Local knowledge and multinational companies. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work.

Rapport/avhandling