Bakgrunn og aktiviteter

Min NTNU-hverdag tilbringes ved universitetets campus i Gjøvik og består av FoU-arbeid, undervisningsledelse, egen undervisning og veiledning. I tillegg er jeg opptatt av å opprettholde og stadig videreutvikle et godt samarbeid med næringsaktører i regionen.

Mine forskningsinteresser er innenfor strategi og ledelse, samt kunnskapsutvikling i virksomheter og blant studenter.

Roller:
2021 -        :Utvalgsmedlem for utvikling av "Plan for utdanningsfaglig
                    kompetanse" ved NTNU
2020 -        :Nestleder utdanning IØT-G
2019 -        :Medlem Utdanningsutvalg ved Fakultet for økonomi
2019 -        :Studieprogramleder Bachelor i øk.adm. deltid,
                    og Årskurs i øk.adm.
2019 -        :Studieprogramkoordinator Bachelor i øk.adm. campus
2012-2014 :Prodekan for Utdanning, Avdeling for teknologi, økonomi
                    og administrasjon, HIG
2012-2014: Medlem av studienemd HIG

Utdanning:
PhD-kurs. Philosophy of science, 5 ECTS UiA
PhD-kurs .Knowledge organisations, - management and knowledge development, 5 ECTS UiA
PhD-kurs: Praksisnær forskning, 10 ECTS HINN
Mastergrad fra Handelshøgskolen BI innenfor Strategi og ledelsesfeltet.

Undervisningstema:
Foretaksstrategi
Merkevarebygging
Prosjektledelse
Veiledning 

Tidligere yrkeserfaring fra finans, rekruttering, prosjektledelse og bedriftsrådgivning.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Berge, Marianne; Syversen, Anne Grethe; Holtskog, Halvor. (2018) Coping with globalisation: Local knowledge and multinational companies. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work.

Rapport/avhandling