course-details-portlet

SMF2281F - Foretaksstrategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Strategbegrepet i et historisk perspektiv
Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen
Formål, visjon, forretningside(er), verdier og mål
Strategiske analyser (eksterne faktorer - omgivelser, interne faktorer aktiviteter og ressurser)
Omdømme og interessenthåndtering
Innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller
Strategiske evalueringer og valg
Implementering og kontroll, herunder flerdimensjonal mål- og resultatstyring

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kunnskap om strategifagets historiske utvikling
Kunnskap om sentrale perspektiver, teorier og analyser innen strategifaget
Kunnskap om strategiprosesser, der lederperspektivet er sentralt
Kunnskap om sammenhengen mellom nyskaping, innovasjon og strategiske beslutninger
Kunnskap om hvordan strategier bidrar til å nå mål om bærekraftig verdiskapning.
Kjenner til nyere forskning innen strategifeltet

Ferdigheter:
Kunne gjennomføre interne og eksterne analyser og bidra aktivt til utforming av strategi
Kunne vurdere beslutningsalternativer og foreta strategisk gode, bærekraftige valg for virksomheter
Kunne finne, vurdere og anvende fagstoff og andre relevante kilder

Generell kompetanse:
Forståelse av strategi som styringsverktøy
Forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer, valg og konsekvenser.
Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av strategisk ledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert læring, oppgaveløsning, veileding og ett obligatorisk arbeidskrav. Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp. Det innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesningsmateriell gjøres tilgjengelig.Emnet vil bli tilbydt på norsk og/eller engelsk.

Obligatoriske arbeidskrav:
Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav. Spesifikasjoner vedrørende obligatoriske arbeidskrav gis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - 1 case

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Instituttet kan godkjenne at obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til kontinuasjonseksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

Som for studiet.

Kursmateriell

Fjeldstad, Ø og R. Lunnan (2018) Strategi, 2. utgave.
Bergen: Fagbokforlaget
Erichsen, M, Solberg, F og T. Stiklestad (2018) Ledelse i små og mellomstore virksomheter,
Bergen: Fagbokforlaget.

I tillegg inngår en artikkelsamling i pensum, og denne oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2281 7.5
SMF2211F 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU