Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bondarenko, Andrii; Mellit, Anton; Prymak, Andriy; Radchenko, Danylo; Viazovska, Maryna. (2018) There Is No Strongly Regular Graph with Parameters (460, 153, 32, 60). Contemporary computational mathematics—a celebration of the 80th birthday of Ian Sloan.