Andrii Bondarenko

Førsteamanuensis Institutt for matematiske fag
73593074
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 921

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner