Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i engelsk språk ved Institutt for språk og litteratur. Jeg tok bachelorgrad i lingvistikk fra University of Edinburgh i 2008, mastergrad i syntaks fra University College London i 2009, og doktorgrad i lingvistikk fra University of Massachusetts Amherst i 2014. Før jeg kom til NTNU i 2015, var jeg forsker på seksjonen for engelsk ved Universiteit Gent i Belgia.

Jeg har hatt emneansvar for flere ulike kurs her på NTNU, inkludert Engelsk språkvitenskap (ENG1101), Global engelsk (ENG1001), Teoretiske tilnærminger til engelsk språk (ENG2155), Semantikk og pragmatikk (SPRÅK3200), Språkvitenskapelige teorier (SPRÅK3002) og Spesialiseringsemne i engelsk språk (ENG3110). Jeg veileder også gjerne oppgaver/avhandlinger (på bachelor-, master-, eller PhD-nivå) innafor teoretisk lingvistikk, særlig syntaks og semantikk, eller (formelle/grammatiske aspekt ved) varianter av engelsk.

Forskningsinteresser

Jeg fokuserer på generativ, teoretisk lingvistikk. Jeg er særlig interessert i grensesnitt (interfaces) mellom 'kjernemodulene' syntaks, semantikk, og fonologi/prosodi. Mitt arbeid på dette området fokuserer særlig på ellipse, og da særlig setningsellipse (clausal ellipsis). Jeg har også stor interesse for (mikro)variasjon og komparativ syntaks, særlig syntaktiske og semantiske trekk ved dialekter av engelsk som skotskengelsk, og registervariasjon. Jeg er medlem av forskergruppa AcqVA (Acquisition, Variation, and Attrition).

Min personlige nettside har flere detaljer samt artikler og manuser (noen 'in press, to appear, submitted' osv. som ikke viser seg i den automatisk genererte lista nedafor).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Weir, Andrew. (2022) Fragments and left-edge ellipsis: The division of labour between syntax, semantics, and prosody. The Derivational Timing of Ellipsis.
 • Weir, Andrew. (2020) Negative fragment answers. The Oxford Handbook of Negation.
 • Weir, Andrew. (2019) Diary null subjects: an analogy with imperatives?. Mapping linguistic data: essays in honour of Liliane Haegeman.
 • Weir, Andrew. (2018) Cointensional questions, fragment answers, and structured meanings. Proceedings of Sinn und Bedeutung 21.
 • Weir, Andrew. (2018) Structurally ambiguous 'again' without lexical decomposition: a Function Composition approach. NELS 48: Proceedings of the 48th Annual Meeting of the North East Linguistics Society.
 • Bogal-Allbritten, Elizabeth; Weir, Andrew. (2017) Sentential and possibly subsentential modification: the ambiguity of Collins conjunctions. NELS 47: Proceedings of the Forty-Seventh Annual Meeting of the North East Linguistic Society: Volume 1.
 • Weir, Andrew. (2017) But write what?. A Schrift to Fest Kyle Johnson.
 • Weir, Andrew. (2017) DP-be-CP constructions and the licensing of clausal ellipsis. NELS 47: Proceedings of the Forty-Seventh Annual Meeting of the North East Linguistic Society: Volume 3.
 • Haegeman, Liliane; Weir, Andrew. (2016) Finiteness and response particles in West Flemish. Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages.
 • Haegeman, Liliane; Weir, Andrew. (2015) The cartography of 'yes' and 'no' in West Flemish. Discourse-oriented Syntax.
 • Weir, Andrew. (2015) Fragment answers and 'exceptional movement under ellipsis': A PF-movement account. NELS 45: Proceedings of the 45th Meeting of the North East Linguistic Society: Volume 3.
 • Weir, Andrew. (2014) Fragment answers and the Question under Discussion. NELS 44: Proceedings of the 44th Meeting of the North East Linguistic Society: Volume 2.
 • Weir, Andrew. (2014) 'Why'-stripping targets Voice Phrase. NELS 43: Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the North East Linguistic Society: Volume Two.
 • Weir, Andrew. (2013) The syntax of imperatives in Scots. After the Storm: Papers from the Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster triennial meeting, Aberdeen 2012.