course-details-portlet

ENG2155 - Teoretiske tilnærminger til engelsk språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i utvalgte områder innen engelsk grammatikk og/eller oversettelse i lys av moderne teorier og tilnærmingsmåter. I tillegg belyser kurset tema knyttet til komparativ grammatikk, for eksempel parametrisk variasjon mellom norsk og engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet,

  • har kjennskap til grunnleggende aspekter ved engelsk grammatikk og hvordan disse kan beskrives og forklares med én eller flere aktuelle teoretiske tilnærminger.
  • har inngående kjennskap til utvalgte fenomener i engelsk grammatikk.
  • har grunnleggende kunnskap om problemstillinger i komparativ grammatikk.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet,

  • er i stand til å beskrive systematiske forskjeller mellom engelsk og et annet språk, for eksempel norsk.
  • er i stand til å analysere fenomener i engelsk grammatikk innenfor ett eller flere teoretiske rammeverk eller tilnærminger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, diskusjoner og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Obligatorisk aktivitet:

Skriftlig arbeid på ca. 2000 ord/4-5 sider, som kan bli delt på flere innleveringer. Online quizer kan erstatte en del av dette arbeidet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle deler av den obligatoriske aktiviteten må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid på ca. 2000 ord. Online quizer kan erstatte en del av dette arbeidet.

Mer om vurdering

Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen, blir gjort tilgjengelig i pensumlista ved semesterstart. .

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått ENG1101 eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG2152 7.5
HFENG235 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 19.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU