ENG2155 - Teoretiske tilnærminger til engelsk språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i utvalgte områder innen engelsk grammatikk og/eller oversettelse i lys av moderne teorier og tilnærmingsmåter. I tillegg belyser kurset tema knyttet til komparativ grammatikk, for eksempel parametrisk variasjon mellom norsk og engelsk.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har kjennskap til grunnleggende aspekter ved engelsk grammatikk og hvordan disse kan beskrives og forklares med én eller flere aktuelle teoretiske tilnærminger.
- har inngående kjennskap til utvalgte fenomen i engelsk grammatikk og er i stand til å analysere disse innenfor én eller flere teoretiske rammeverk eller tilnærminger.
- har grunnleggende kunnskap om problemstillinger i komparativ grammatikk og er i stand til å beskrive systematiske forskjeller mellom engelsk og et annet språk, for eksempel norsk.
- forstår hvordan kunnskap om systematiske forskjeller mellom språk kan brukes for eksempel i språkundervisning og oversettelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, diskusjoner og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 skriftlige oppgaver på 500 ord (1-2 s.) hver.

Mer om vurdering

Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for engelsk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått ENG1101 eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG2152 7.5
HFENG235 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09.12.2017 09:00 D12
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.