Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsstipendiat i perioden 2020-2024 tilknyttet LowEmission Research Centre, med fokus på å utvikle modeller for beslutningsstøtte i oppstrøms forsyningskjeder på norsk sokkel og med utslippskutt frem mot 2030 og 2050 som overordnede mål.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner