Bakgrunn og aktiviteter

Andreas Dugstad Sanders er postdoktor tilknyttet forskningsprosjektet Political Regulation of Natural Resources 1870-2010, Global Experiences ledet av Pål Thonstad Sandvik, som igjen er en del av det større Fate of Nations-prosjektet. I dette prosjektet skal Sanders se på utviklingen av eiendomsrett for mineraler globalt mellom 1870 og 1939. Sanders har fra tidligere mastergrad i historie fra NTNU og doktorgrad fra European University Institute (2018). Hans hovedinteresse er resursnasjonalisme, regulering av naturresurser, internasjonal politisk økonomi, skandinavisk politisk historie og okkupasjonshistorie. Sanders er også redaktør i tidsskriftet Trondhjemske Samlinger utgitt av Trondhjems Historiske Forening.

 

UNDERVISNING

HIST2007: Nasjonalisme, imperialisme og demokratisering etter 1750
HIST3400: Naturressursenes politiske økonomi, 1870-2000

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Gendron, Robin S.; Sanders, Andreas R. Dugstad. (2019) Regulating Natural Resources in Canada: A Brief Historical Survey. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
  • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. (2019) Natural Resource Regulations and the Global Economy. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
  • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. (2019) Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries, 1880–1940. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
  • Ingulstad, Mats; Sanders, Andreas R. D.. (2016) Hitler’s Achilles Heel? Norwegian Molybdenum as a Bottleneck in the German War Economy. Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context.
  • Sandvik, Pål Thonstad; Sanders, Andreas R. Dugstad. (2015) Avoiding the resource curse? Democracy and natural resources in Norway since 1900. Natural Resources and Economic Growth.

Rapport/avhandling

Andre

  • Sanders, Andreas R. Dugstad. (2020) Skorovas gruber, Elkem og norske bedrifters manøvreringsrom i det okkuperte Norge (1940-45). Midtnorsk historieseminar 2020 . HIFO Trøndelag; Fylkesmannsboligen, Trondheim. 2020-03-05 - 2020-03-05.
  • Sanders, Andreas R. Dugstad. (2019) Between sovereignty and international liberalism: the global evolution of mineral regulations. Sino-Norwegian Symposium on Research within the Social Sciences, Humanities and Law . NUPI; Oslo. 2019-11-19 - 2019-11-20.
  • Sanders, Andreas R. Dugstad. (2019) Europe Northern Resource Frontier: The political economy of resource nationalism in Sweden and Norway 1888-1936. Congreso Latino-Americano de Historia Económica . La Asociación Chilena de Historia Económica; Santiago. 2019-07-23 - 2019-07-25.