Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sole, Aditya Suneel; Gigilashvili, Davit; Midtfjord, Helene B.; Guarnera, Dar'ya; Guarnera, Giuseppe Claudio; Thomas, Jean-Baptiste; Hardeberg, Jon Yngve. (2019) On the Acquisition and Reproduction of Material Appearance. 2019. ISBN 978-3-030-13939-1. Lecture Notes in Computer Science (11418).

Del av bok/rapport

  • Sole, Aditya Suneel; Farup, Ivar; Tominaga, Shoji. (2015) An image-based multi-directional reflectance measurement setup for flexible objects. Measuring, Modeling, and Reproducing Material Appearance 2015.
  • Coppel, Ludovic Gustafsson; Sole, Aditya Suneel; Hardeberg, Jon Yngve. (2014) Colour Printing 7.0: Next Generation Multi-Channel Printing. 22nd Color and Imaging Conference Final Program and Proceedings.
  • Sole, Aditya Suneel; Farup, Ivar; Tominaga, Shoji. (2014) An image based multi-angle method for estimating reflection geometries of flexible objects. 22nd Color and Imaging Conference Final Program and Proceedings.
  • Matusiak, Barbara; Anter, Karin Fridell; Nussbaum, Peter Stefan; Angelo, Kine; Sole, Aditya Suneel. (2013) Colour shift: perceived and measured. AIC Colour 2013, 12th Congress of the International Colour Association, 8-12 July, 2013, Newcastle upon Tyne, UK. Proceedings, Vol 1-4.