Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO)

Senter for

Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO)

AFINO er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Målet er å utvikle kompetanse og nye metoder for å sikre at innovasjon blir ansvarlig, bærekraftig og rettferdig.

Senteret finansieres gjennom Forskningsrådets program "SAMANSVAR - Ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar" og består av et nettverk av prosjekter som utforsker hvordan forskning og innovasjon kan utføres på en samfunnsansvarlig måte.

AFINO skal bygge nye læringsarenaer på tvers av fagfelt og sektorer. Gjennom å organisere aktiviteter og arrangement for forskere, innovatører og beslutningstakere ønsker senteret å skape en felles forståelse av hva ansvarlig innovasjon er.

AFINO ledes av universitetene NTNU, BI, UiB og OsloMet hvor NTNU er koordinator (Program for anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap). GenØk, UiS, NIFU og HVL er med som samarbeidspartnere.

 

AFINO i media

AFINO i media

Mot normalt Forskerforum, side 26-29, februar 2024 (lenke til nedlastbar pdf)

Er det vanlige folks tur nå? Khrono 14.08.2022

Framtidskyndighet i Norges forskningsråd Forskningspolitikk 15.03.2022

Highlights and shipwrecks AFINO blog 26.01.2021

AFINO ser på ansvarlig forskning og innovasjon for en bærekraftig transformasjon av samfunnet Forskningspolitikk 14.12.2020

On Futures Literacy and Responsible Research and Innovation futuresliteracynorway.blogspot.com 22.11.2020

- Pandemien ble både en utfordring og et perfekt case Universitetsavisa 01.09.2020

BI med i nytt senter for ansvarlig innovasjon BI 22.11.2019

Hva er ansvarlig innovasjon? NTNU Nyheter 05.11.2019


Partnere

Partnere