Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO)

Senter for

Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO)

AFINO er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Målet er å utvikle kompetanse og nye metoder for å sikre at innovasjon blir ansvarlig, bærekraftig og rettferdig.

Senteret finansieres gjennom Forskningsrådets program "SAMANSVAR - Ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar" og består av et nettverk av prosjekter som utforsker hvordan forskning og innovasjon kan utføres på en samfunnsansvarlig måte.

AFINO skal bygge nye læringsarenaer på tvers av fagfelt og sektorer. Gjennom å organisere aktiviteter og arrangement for forskere, innovatører og beslutningstakere ønsker senteret å skape en felles forståelse av hva ansvarlig innovasjon er.

AFINO ledes av universitetene NTNU, BI, UiB og OsloMet hvor NTNU er koordinator (Program for anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap). GenØk, UiS, NIFU og HVL er med som samarbeidspartnere.

 

AFINO i media

Partnere

Partnere