Prosjektet AFINO har fått 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å lage et virtuelt senter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Målet er å skape nye tverrfaglige og sektoroverskridende læringsarenaer.

– Senteret vil på den måten bidra med å bygge en felles forståelse av hva ansvarlig innovasjon er blant forskere, næringsdrivende og beslutningstakere, sier leder for senteret, Siri Granum Carson.

Både universiteter og bedrifter er involvert

Hun er førsteamanuensis i anvendt etikk på NTNU. Det er NTNU som leder prosjektet, men en rekke partnere er involvert. Senteret er organisert som et nav hvor Universitetet i Bergen, OsloMet, , Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning og GenØk er partnere. Flere noder har i tillegg forskningsprosjekter knyttet opp til senteret, blant annet Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og en rekke bedrifter.

Prosjektet er et svar på en bred utlysning fra forskningsrådet. En rekke av de sentrale miljøene og nettverkene innen STS (studier av kunnskap, teknologi og samfunn), etikk og bedrifters samfunnsansvar jobbet sammen for å svare på utfordringen.

30 millioner fra forskningsrådet

Forskningsrådet bidrar med 30 millioner til navet og 40 millioner til de fire prosjektene som er knyttet til senteret så langt. Institusjonene som deltar bidrar også økonomisk. Prosjektperioden er på fem år.

1.november hadde prosjektet kick off med mål om å bli kjent med hverandre og de andres forskningsbakgrunn.

– Vi har vært gjennom en langt søknadsprosess, så nå var det på tide at alle var samlet i samme rom, sier Granum Carson som nå ser fram til å komme i gang med arbeidet.