Ansattliste

Avdeling for studieadministrasjon

Ledergruppe

Ledergruppe

Avdelingsdirektør

Annikken Løe

Gruppeleder opptak

Ida Birgitte Ranes

Gruppeleder eksamen

Siri Brunvoll

Gruppeleder FS

Erik Langbakk

Gruppeleder planlegging

Anna Kittel