Bakgrunn og aktiviteter

  • Gruppeleder for opptaksgruppen
  • Koordinering av planlegging og gjennomføring av alle opptak
  • Rådgivning om regelverk knyttet til opptak
  • Rutineutvikling og effektiviseringsarbeid ved opptaksprosessen
  • Koordinering mot Samordna opptak
  • Leder for opptaks prosessforum
  • Ressursgruppe for opptak