Avdeling for studieadministrasjon

Avdeling for studieadministrasjon

Avdeling for studieadministrasjon er en serviceavdeling overfor søkere, studenter, ferdige kandidater, fakultet, institutt og fagavdelinger. Avdelingen behandler søknad om studieplass, jobber med eksamensavvikling, vedlikeholder timeplan og håndterer romreservasjon og har ansvaret for ulike administrative verktøy for studierelaterte oppgaver.

Opptaksenheten står for administrasjon av opptak til NTNU via Samordna Opptak, og opptak som foretas på NTNU lokalt. Det vil si at alle søknader om studieplass behandles her.

Eksamensenheten sørger for at de eksamener som det vitenskapelige miljøet utarbeider, blir håndtert på en forsvarlig måte ved å arrangere eksamener for alle våre studenter.

Planleggingsenheten vedlikeholder timeplaner, håndterer romreservasjoner og legger til rette for konferansevirksomhet i NTNUs undervisningsrom. De har ansvar for timeplanlegging av de fleste emner ved NTNU, eksamensplanlegging for deler av NTNU og administrerer NTNUs felles romressurser.

FS-gruppen har systemforvaltningsansvar for en rekke studieadministrative systemer. De har til oppgave å sørge for at avdelingen og resten av universitetet har oppdaterte og hensiktsmessige verktøy til å gjennomføre sine studieadministrative oppgaver med.

Avdeling for studieadministrasjon har også to seksjoner, Seksjon for utdanning i Ålesund og Seksjon for utdanning i Gjøvik, som har ansatte som jobber på tvers av de ulike gruppene (opptak, planlegging, eksamen og FS).

12 feb 2019

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

E-post:

kontakt@sa.ntnu.no 

Besøksadresse:

Moholt campus, Jonsvannsveien 82, 3. etasje

Postadresse:

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon

Postboks 8900, 7491 Trondheim

Ansatte: