Avdeling for studieadministrasjon

Avdeling for studieadministrasjon

Obs! Avdeling for studieadministrasjon, avdeling for studenttjenester og avdeling for utdanningskvalitet er slått sammen til en ny avdeling: avdeling for utdanning. De tidligere avdelingenes nettsider vil snart bli tatt ned.

Se avdeling for utdannings nettsider for informasjon om avdelingen og komplette lister over dens ansatte:

Avdeling for utdanning

Avdeling for studieadministrasjon er en serviceavdeling overfor søkere, studenter, ferdige kandidater, fakultet, institutt og fagavdelinger. Avdelingen behandler søknad om studieplass, jobber med eksamensavvikling, vedlikeholder timeplan og håndterer romreservasjon og har ansvaret for ulike administrative verktøy for studierelaterte oppgaver.

Opptaksenheten står for administrasjon av opptak til NTNU via Samordna Opptak, og opptak som foretas på NTNU lokalt. Det vil si at alle søknader om studieplass behandles her.

Eksamensenheten sørger for at de eksamener som det vitenskapelige miljøet utarbeider, blir håndtert på en forsvarlig måte ved å arrangere eksamener for alle våre studenter.

Planleggingsenheten vedlikeholder timeplaner, håndterer romreservasjoner og legger til rette for konferansevirksomhet i NTNUs undervisningsrom. De har ansvar for timeplanlegging av de fleste emner ved NTNU, eksamensplanlegging for deler av NTNU og administrerer NTNUs felles romressurser.

FS-gruppen har systemforvaltningsansvar for en rekke studieadministrative systemer. De har som oppgave å sørge for at avdelingen og resten av universitetet har oppdaterte og hensiktsmessige studieadministrative verktøy.

Avdeling for studieadministrasjon har også to seksjoner, Seksjon for utdanning i Ålesund og Seksjon for utdanning i Gjøvik, som har ansatte som jobber på tvers av de ulike gruppene (opptak, planlegging, eksamen og FS).

19 des 2023

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

E-post:

kontakt@sa.ntnu.no 

Besøksadresse:

Kalvskinnet campus, Gunnerus gate 1, 4. og 5. etasje

Postadresse:

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon

Postboks 8900, 7491 Trondheim

Ansatte: