Avdeling for studieadministrasjon

Avdeling for studieadministrasjon er først og fremst en serviceavdeling overfor søkere, studenter, ferdige kandidater, fakultetet og fagavdelinger. Avdelingen bidrar til at studentene kan gjennomføre sine studier gjennom eksamensavvikling, planleggingstjenester for studiene og publisering av undervisningsaktiviteter via ulike medier.

Opptaksenheten står for administrasjon av opptak til NTNU via Samordna Opptak, og opptak som foretas på NTNU lokalt. Det vil si at alle søknader om studieplass behandles her.

Eksamensenheten sørger for at de eksamener det vitenskapelige miljøet utarbeider blir håndtert på en forsvarlig måte ved å arrangere eksamener for alle våre studenter. Det er også de som produserer vitnemål for oppnådd grad.

Planleggingsenheten vedlikeholder timeplaner, håndterer romreservasjoner og legger til rette for konferansevirksomhet i NTNUs undervisningsrom. De har ansvar for timeplanlegging av de fleste emner ved NTNU, eksamensplanlegging for deler av NTNU og administrerer NTNUs felles romressurser.

FS-gruppen har systemforvaltningsansvar for en rekke studieadministrative systemer. De har til oppgave å sørge for at avdelingen og resten av universitetet har oppdaterte og hensiktsmessige verktøy til å gjennomføre sine studieadministrative oppgaver med.

Avdeling for studieadministrasjon har også to seksjoner, seksjon for utdanning i Ålesund og seksjon for utdanning i Gjøvik.

Fri, 06 Jan 2017 13:01:25 +0100

Kontakt

Besøksadresse

Gløshaugen: Realfagbygget, E4

Postadresse

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
7491 Trondheim

E-post

kontakt@sa.ntnu.no