Staben jobber med

Staben jobber med

  • Samarbeid med kommunikasjonsmedarbeidere i andre enheter på NTNU (via Kommunikasjonsnettverket og Kommunikasjonslederforum)
  • Arbeidsflyt, rutiner og samarbeid innad i avdelingen
  • Budsjett, regnskap og målstyring
  • Kompetanse- og karriereplanlegging
  • Kulturbygging
  • Administrativ støtte
  • Beredskap