Header

Fargegrid i oransje og rosa med grafiske detaljer

Arrangementer

Prosjektet har arrangert flere løypemeldinger og et fagseminar i løpet av våren 2024. Se opptak av disse gjennom lenkene under. Du vil få informasjon, inspirasjon og veiledning om hvordan du kan bruke Copilot og andre KI-verktøy. Samlingene vil være temabaserte og du vil også få mulighet til å møte andre som bruker KI i sin virksomhet, og utveksle ideer og erfaringer.

Nederst på siden vil du også finne en oversikt over andre arrangementer prosjektet skal presentere på.

Livestream 20. mars

Livestream 20. mars

Hvordan blir en organisasjon "Copilot ready"?

Følg med på vår livestream og få innsikt i prosjektet samt Microsoft og Datatilsynets forventninger til NTNU rundt å ta i bruk et slikt verktøy.

Livestreamen avsluttes med en panelsamtale om utfordringsbildet offentlig sektor står overfor mtp. personvern og bruk av kunstig intelligens.

Se opptak av livestreamen

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Arrangementer prosjektet skal holde innlegg på framover:

Livestream 25. april

Livestream 25. april

Morgendagens rammeverk - Hva er det som er vikig å huske på når vi skal ta i bruk digitale verktøy?

Få innsikt i ulike aspekter som kan være lurt å tenke på når vi skal ta i bruk digitale verktøy. Informasjonssikkerhet,bærekraft, informasjonskompetanse innkjøp og HR er perspektivene blir tatt opp under neste livestream.

Se opptak av livestreamen

Fagseminar 23. mai

Fagseminar 23. mai

Prosjektet inviterte til fagseminar for å presentere og dele erfaringene prosjektet har gjort så langt. 

Lær mer om praktiske, tekniske og etiske aspekter ved å innføre KI-verktøy som Copilot i større offentlige virksomheter. Det blir presentasjon av vitenskapelige betraktninger rundt blant annet etiske utfordringer ved bruk av KI, faglige paralleller om personvern og hva man må tenke på når KI-verktøy brukes.

Se opptak og mer informasjon om fagseminaret

Samarbeidspartnere

NTNU, Datatilsynet, Microsoft, Crayon, Sikt og Nemo Noor sine logoer