Microsoft Copilot i offentlig sektor

Fargegrid i blå og lilla med grafiske figurer

Copilot for Microsoft 365 i offentlig sektor

Se opptaket fra fagseminaret 23. mai - Hvordan bli "Copilot-ready"?

Se opptaket fra fagseminaret 23. mai - Hvordan bli "Copilot-ready"?

Prosjektet inviterte til fagseminar for å presentere og dele de erfaringene prosjektet har gjort så langt. Del 1 av fagseminaret ble strømmet og opptaket ligger nå tilgjengelig på våre nettsider. 

Lær mer om praktiske, tekniske og etiske aspekter ved å innføre KI-verktøy som Copilot i større offentlige virksomheter. Det blir presentasjon av vitenskapelige betraktninger rundt blant annet etiske utfordringer ved bruk av KI, faglige paralleller om personvern og hva man må tenke på når KI-verktøy brukes, i tillegg til erfaringsdeling om hva prosjektet har funnet ut så langt.

Se opptaket og mer informasjon om fagseminaret

Meny

Grønn skyteskive med pil

Om prosjektet

NTNU og Datatilsynet skal sammen undersøke om NTNU kan ta i bruk Copilot for Microsoft 365. Prosjektet skal se på NTNUs robusthet, bruksområder og dataforvaltning. Målet er å finne ut hva som kreves med hensyn til personvern for at NTNU og andre offentlige organisasjoner skal kunne bruke verktøy som Copilot.
Mer om prosjektet
Lilla skrujern og skiftnøkkel

Verktøykasse

Verktøykassen inneholder hjelpemidler for å vurdere om en organisasjon kan kjøpe og begynne å bruke et verktøy som Copilot for Microsoft 365 (eller lignende). Verktøykassen vil bli oppdatert jevnlig igjennom våren 2024.
Gå til verktøykassen
Blå kalender

Hva skjer?

Prosjektet vil arrangere mange møter og seminarer i løpet av våren 2024. Disse møtene vil fokusere på bestemte temaer. Du vil også få sjansen til å treffe andre som bruker kunstig intelligens i arbeidet sitt, og dele tanker og erfaringer med dem.
Mer om prosjektets arrangementer

Bilde samarbeidspartnere

NTNU, Datatilsynet, Microsoft, Craton og Sikt sine logoer