Microsoft Copilot i offentlig sektor

Fargegrid i blå og lilla med grafiske figurer

Copilot for Microsoft 365 i offentlig sektor

NTNU-prosjektets funnrapport

NTNU-prosjektet er ferdig med sin funnrapport. Rapporten omhandler NTNUs erfaringer med å teste Coplit for Microsoft 365 under våren 2024. Den presenterer åtte hovedfunn som spilles inn til Datatilsynets prosjekt i den regulatoriske sandkassen for personvernvennlig innovasjon og digitalisering.

Se mer

Meny

Grønn skyteskive med pil

Om prosjektet

NTNU og Datatilsynet har sammen undersøkt om NTNU kan ta i bruk Copilot for Microsoft 365. Prosjektet har sett på NTNUs robusthet, bruksområder og dataforvaltning. Målet var å finne ut hva som kreves med hensyn til personvern for at NTNU og andre offentlige organisasjoner skal kunne bruke verktøy som Copilot.
Mer om prosjektet
Lilla skrujern og skiftnøkkel

Verktøykasse

Verktøykassen inneholder hjelpemidler for å vurdere om en organisasjon kan kjøpe og begynne å bruke et verktøy som Copilot for Microsoft 365 (eller lignende).
Gå til verktøykassen
Blå kalender

Hva skjer?

Lær mer om praktiske, tekniske og etiske aspekter ved å innføre KI-verktøy som Copilot i større offentlige virksomheter. Se blant annet opptak av løypemeldinger og fagseminar. Du finner også oversikt over hvilke konferanser prosjektet skal holde innlegg på i løpet av høsten 2024.
Finn ut mer

Bilde samarbeidspartnere

NTNU, Datatilsynet, Microsoft, Crayon, Sikt og Nemo Noor sine logoer