Studere på NTNU

Søknadsfrist: 15. april 2017

Noen studieprogram kan ha andre søknadsfrister.

Universitetet og studiene

Derfor velger vi NTNU

10 gode grunner


Åpen dag, messer og skolebesøk

Her kan du møte NTNU-studenter og høre om livet som student i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.


Utdanning i utlandet

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Jobbmuligheter

En utdanning fra NTNU gir deg en rekke muligheter på arbeidsmarkedet, alt etter hvilket studium du velger og hvilke interesseområder du har.


Toppidrett og utdanning

Det kan være krevende å kombinere toppidrett med studier. NTNU har kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for toppidrett med studier.


Studiets oppbygning

Et studieprogram er satt sammen av emner. Når du har fullført studieprogrammet, får du en grad - vanligvis bachelorgrad eller mastergrad - avhengig av hvor mange år studieprogrammet går over.


  • Teknologidagen ved NTNU 2015

Frister og aktiviteter