MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Psykisk helsearbeid

– Søk opptak

Opptakskrav
Fullført bachelor innen helse- og sosialfag og minst to års relevant yrkespraksis.

Et av følgende utdanningsløp innenfor helse- og sosialfag:

  • Barnevernpedagogikk
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Sosialt arbeid (sosionom)
  • Sykepleie
  • Vernepleie
  • Andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag

I tillegg kreves minst toårs relevant yrkespraksis etter fullført utdanning

Mon, 30 Jan 2017 11:10:29 +0100

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)

Fakta

Gradsnavn: Master i psykisk helsearbeid

Studieprogramkode: SPMPH
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid - Samlingsbasert

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Psykisk helse


Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: studieåret 2017/2018

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.