Psykisk helsearbeid

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Psykisk helsearbeid

– Søk opptak

Psykisk helsearbeid

Opptakskrav
Fullført bachelor innen helse- og sosialfag og minst to års relevant yrkespraksis.

Et av følgende utdanningsløp innenfor helse- og sosialfag:

  • Barnevernpedagogikk
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Sosialt arbeid (sosionom)
  • Sykepleie
  • Vernepleie
  • Andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag

I tillegg kreves minst toårs relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

07 feb 2018

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i psykisk helsearbeid

Studieprogramkode: SPMPH
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid - Samlingsbasert

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Psykisk helse


Sted: Trondheim, Øya
 

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.