PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, 6-ÅRIG

Psykologi

– Studieveiledning

Studieveiledning Institutt for psykologi

Spør oss om studier på e-post kontakt@ips.ntnu.no

Veiledning og tilrettelegging

Vi gir deg tips og råd for utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter. Ta gjerne kontakt med oss.

Tilrettelegging av studiene


Ordliste

I universitetets ordliste finner du en oversikt som forklarer alle de vanskelige ordene som f.eks. studieprogram, perspektivemne, fordypning, årsstudium og lignende.

Kontakt

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim

Ansatte ved Institutt for psykologi

Om instituttet


Følg instituttet på sosiale medier: 

Psykologisk institutt på Facebook Facebook

 Twitter