Studieveiledere ved Psykologisk institutt

Årsstudium og bachelorprogram:
Irene Raaum, e-post: Irene.Raaum@svt.ntnu.no
Masterprogram:
Bente Christensen, epost: Bente.Christensen@svt.ntnu.no  
Profesjonsstudiet i psykologi:
Unni Skrede Koen, epost: Unni.Skrede@svt.ntnu.no 
Doktorgradsutdanning (Ph.d):
Eli Rones Reitan, epost: eli.rones.reitan@svt.ntnu.no
Eksamen: 
Vibeke Aalmo, epost: Vibeke.Aalmo@svt.ntnu.no
Nina Wold Johnsen, epost: Nina.Johnsen@svt.ntnu.no

Studieveiledning

Studieveiledning ved SVT-fakultetet

Bestille veiledningstime

Kontakt Studentservice Dragvoll på telefon 73 59 67 00, eller stikk innom (bygg 1).

Hvis du ikke har anledning til å møte opp personlig, kan du få studieveiledning per epost: veiledning@svt.ntnu.no

En studieveileder vil svare deg så fort som mulig, men vær forberedt på at det i hektiske perioder kan ta noen dager å få svar.

Forbered deg før du kommer

Du vil få størst utbytte av en prat med studieveileder hvis du har forberedt deg litt før du kommer. Tenk igjennom:

  • hva du kan
  • hva du har lyst til å gjøre
  • hvilke alternativer du tror finnes
  • hva dine interesser er
  • hva du er god til
  • hva du ikke er god til
  • hva slags jobb kunne du ha tenkt deg

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Som student med behov for ekstra tilrettelegging kan du få individuell tilpassing. Dette  er for eksempel personlig studentassistent, tilrettelagt lesesalsplass og skrivehjelp.

Les mer om hvordan du kan få hjelp, og hva vi kan hjelpe deg med på Innsida

Andre tilbud om veiledning ved NTNU:

Tue, 16 Sep 2014 15:58:44 +0200

Ordliste

I universitetets ordliste finner du en oversikt som forklarer alle de vanskelige ordene som f.eks. studieprogram, perspektivemne, fordypning, årsstudium...

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Psykologisk institutt
Dragvoll, Bygg 12, Nivå 5
Trondheim

Ekspedisjonstid: 0830-1130 & 1230-1400

Telefon: 73 59 19 60
Faks: 73 59 19 20

E- post: psykologi@svt.ntnu.no
Nettsider: www.ntnu.no/psykologi

Postadresse:
NTNU, Psykologisk institutt
Dragvoll
7491 Trondheim