Profesjonsstudiet i psykologi

Psykologutdanning

– Oppbygning seks-årig løp (opptak fra videregående skole)

Profesjonsstudiet i psykologi har en varighet på seks år og leder frem til graden Cand. Psychol, som er grunnlag for å få autorisasjon som psykolog.

Allerede i første semester av studiet introduseres studentene for kliniske problemstillinger gjennom klinisk praktikum. De første semestrene består ellers av grunnleggende emner og fordypning i basale disipliner samt klinisk og anvendt bruk av disse.  Det er et stort innslag av støtteemner slik som helsepsykologi, rettspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, samfunnspsykologi og ekstern samfunnspsykologisk praksis. Fra semester 8 skal studentene gjennom internklinisk praksis delta i terapi med pasienter, under veiledning av psykolog.

Studentene følger et fastlagt studieprogram, som innebærer at man går gjennom studiet som del av ett kull. Dette gir gode muligheter for trivsel og trygghet og bidrar til faglig og personlig utvikling. Psykologisk institutt har tre egne universitetsklinikker, høyt kvalifiserte klinikkkledere, psykologer og vitenskapelig ansatte. 

Utenlandssemester

Psykologisk institutt har i mange år sett nytten av at studenter tilbringer ett eller flere semester ved et utenlandsk universitet. Instituttet ønsker at stadig flere bruker denne muligheten til å skaffe seg erfaringer. Faglærerne ved instituttet har gode kontakter internasjonalt.

Foruten ved europeiske universiteter, tilbringer studentene sine utenlandssemester i land som Australia, USA, Sør-Afrika og India. Det er viktig å starte planleggingen i god tid.

Hos instituttets og fakultetets studieveiledere og ved Internasjonal seksjon er det mulig å få hjelp til planleggingen.Lånekassen gir støtte til studier i utlandet dersom studiene varer ett til to semester. Det er også mulig å søke om stipend fra Internasjonal seksjon ved NTNU.

Wed, 08 Jan 2014 10:34:04 +0100

Studieprogrammets oppbygning 2014 - 2015

Oppbygning 2014 - 2015

Semester

7, 5 studiepoeng

7, 5 studiepoeng

7, 5 studiepoeng

7, 5 studiepoeng

12.
semester

PSYPRO4800
Hovedpraksis

11.
semester

--------

10.
semester

PSYPRO4700
Hovedoppgaven

PSYPRO4505
Rettspsykologi
og
sakkyndighet

 

Perspektivemne

 

PSYPRO4700
Hovedoppgaven

11.
semester

--------

10.
semester

PSYPRO4700
Hovedoppgaven

PSYPRO4605
Klinisk nevropsykologi

PSYPRO4606
Klinisk praksis nevropsykologi

9.
semester

--------

8.
semester

EXPH0003
Ex. Phil

PSYPRO4603
Klinisk psykologi voksen

 

PSYPRO4604 Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen

 

EXPH0003
Ex. Phil

9.
semester

--------

8.
semester

PSYPRO4416
Anvendt og klinisk personlighets- psykologi

PSYPRO4601
Klinisk psykologi barn og ungdom

PSYPRO4602
Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og unge

7.
semester

PSYPRO4501 Helsepsykologi

PSYPRO4502
Arbeids- og organisasjons- psykologi

PSYPRO4503
Samfunns-
psykologi

PSYPRO4504
Ekstern samfunns- psykologisk praksis

6.
semester

PSYPRO4314 Sosial-psykologi II

PSYPRO4414 Anvendt sosial- psykologi

PSYPRO4316 Personlighets- psykologi II

Eksperter i Team

5.
semester

PSYPRO4312 Kognitiv psykologi II

PSYPRO4412 Anvendt og klinisk kognitiv psykologi

PSYPRO4317
Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

PSYPRO4318
Kvalitative forsknings-metoder

4.
semester

PSYPRO4114 Sosial-psykologi I

PSYPRO4313 Biologisk psykologi II

PSYPRO4413
Anvendt og klinisk
biologisk psykologi:
Nevrale systemer og
psykofarmakologi

PSYPRO4204 Klinisk praktikum IV

3.
semester

PSYPRO4113
Biologisk psykologi I

PSYPRO4315
Utviklings- psykologi II

PSYPRO4415
Anvendt og klinisk utviklings- psykologi

PSYPRO4203
Klinisk praktikum III

2.
semester

PSYPRO4112
Kognitiv psykologi I

PSYPRO4115
Utviklings- psykologi I

PSYPRO4116
Personlighets- psykologi I

PSYPRO4202
Klinisk praktikum II

1.
semester

PSYPRO4110
Ex. fac. Psykologiens historie

PSYPRO4111
Psykologiens metodologi

PSYPRO4117
Abnormal psykologi

PSYPRO4201
Klinisk praktikum I

 

Emneoversikt 2014 - 2015

Emnekode

Tittel

Sp

Undervisning

Sem.

PSYPRO4110

Psykologiens historie/Ex.fac

7.5

Høst

1

PSYPRO4111

Psykologiens metodologi

7,5

Høst

1

PSYPRO4117

Abnormal psykologi

7,5

Høst

1

PSYPRO4201

Klinisk praktikum I

7.5

Høst

1

PSYPRO4112

Kognitiv psykologi I

7,5

Vår

2

PSYPRO4115

Utviklingspsykologi I

7.5

Vår

2

PSYPRO4116

Personlighetspsykologi I

7.5

Vår

2

PSYPRO4202

Klinisk praktikum II

7,5

Vår

2

PSYPRO4113

Biologisk psykologi I

7.5

Høst

3

PSYPRO4315

Utviklingspsykologi II

7.5

Høst

3

PSYPRO4415

Anvendt og klinisk utviklingspsykologi

7.5

Høst

3

PSYPRO4203

Klinisk praktikum III

7,5

Høst

3

PSYPRO4114

Sosialpsykologi I

7,5

Vår

4

PSYPRO4313

Biologisk psykologi II

7,5

Vår

4

PSYPRO4413

Anvendt og klinisk biologisk psykologi: Nevrale systemer og psykofarmakologi

7,5

Vår

4

PSYPRO4204

Klinisk praktikum IV

7,5

Vår

4

PSYPRO4312

Kognitiv psykologi II

7,5

Høst

5

PSYPRO4412

Anvendt og klinisk kognitiv psykologi

7,5

Høst

5

PSYPRO4317

Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

7,5

Høst

5

PSYPRO4318

Kvalitative forskningsmetoder

7,5

Høst

5

PSYPRO4314

Sosialpsykologi II

7,5

Vår

6

PSYPRO4414

Anvendt sosialpsykologi

7,5

Vår

6

PSYPRO4316

Personlighetspsykologi II

7,5

Vår

6

EiT

Eksperter i team

7.5

Vår

6

PSYPRO4501

Helsepsykologi

7.5

Høst

7

PSYPRO4502

Arbeids – og organisasjonspsykologi

7,5

Høst

7

PSYPRO4503

Samfunnspsykologi

7,5

Høst

7

PSYPRO4504

Samfunnspsykologisk praksis

7,5

Høst

7

PSYPRO4416

Anvendt og klinisk personlighetspsykologi

7,5

Vår

8 el 9

PSYPRO4601

Klinisk psykologi barn og ungdom

15

Vår/Høst

8 el 9

PSYPRO4602

Internklinisk praksis barn og ungdom

7.5

Vår/Høst

8 el 9

 

Ex.Phil

7,5

Høst

8 el 9

PSYPRO4603

Klinisk psykologi voksen

15

Høst/Vår

8 el 9

PSYPRO4604

Internklinisk praksis voksen

7,5

Høst/Vår

8 el 9

PSYPRO4700

Hovedoppgaven

30

Vår/Høst

10 og 11

PSYPRO4605

Klinisk nevropsykologi

7,5

Vår/Høst

10 el 11

PSYPRO4606

Klinisk praksis nevropsykologi

7,5

Vår/Høst

10 el 11

PSYPRO4505

Rettspsykologi og sakkyndighet

7,5

Høst/Vår

10 el 11

 

Perspektivemne

7,5

Høst/Vår

10 el 11

PSYPRO4800

Hovedpraksis

30

Vår

12

 

Thu, 30 Apr 2015 15:04:05 +0200

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i team

Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Psykologisk institutt
Dragvoll, Bygg 12, Nivå 5

Ekspedisjonstid: 0830-1130 & 1230-1400

Telefon: 73 59 19 60
Faks: 73 59 19 20

E- post: psykologi@svt.ntnu.no
Nettsider: www.ntnu.no/psykologi

Postadresse:
NTNU, Psykologisk institutt, Dragvoll, 7491 Trondheim