Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

– Søk opptak

Opptakskrav til bachelor religionsvitenskap

Opptakskravet er generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2016: 20


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2015 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.


 Hvordan søke opptak
 

Søk opptak

Søk opptak via Samordna opptak innen søknadsfristen 15. april (1. mars for noen søkergrupper).
 

Omprioritere rekkefølge

Du kan omprioritere rekkefølgen på søknadsalternativene du har registrert frem til 1. juli. Du kan ikke legge til nye søknadsalternativer.
 

Last opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Fristen er 10. mai (20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars). Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant. Siste frist er da 1. juli.

 

Resultatet av opptaket

Resultatet av opptaket er tilgjengelig i nettsøknaden din 20. juli. Husk å registrere svar innen svarfristen.

Mer utfyllende informasjon som søknadsprosessen finnes du på samordnaopptak


Spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak