Bachelor, treårig

Bachelor i religionsvitenskap

– Søk opptak

Opptakskrav til bachelor religionsvitenskap

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

 Hvordan søke opptak
 

 Søk opptak via Samordna opptak innen søknadsfristen 15. april (1. mars for noen søkergrupper).
 

Du kan omprioritere rekkefølgen på søknadsalternativene du har registrert frem til 1. juli. Du kan ikke legge til nye søknadsalternativer.
 

Følgeskjema legges ut i nettsøknaden din ca. en uke etter at søknadsfristen har gått ut. Bruk følgeskjema hvis du skal du sende dokumentasjon til saksbehandler.
 

Bruk ettersendingsslippen fra nettsøknaden hvis du skal ettersende dokumentasjon til saksbehandler. Fristen for ettersending er 1. juli.
 

Resultatet av opptaket er tilgjengelig i nettsøknaden din 20. juli. Husk å registrere svar innen svarfristen.


Spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak

Opptaksinformasjon, bachelor religionsvitenskap

Antall studieplasser:

20

Studiekode i Samordna opptak:

194 929

Poenggrenser 2013/2014:

Førstegansvitnemål: Alle kvalifiserte søkere kom inn
Ordinær kvote: Alle kvalifiserte søkere kom inn