Bachelor, treårig

Bachelor i religionsvitenskap

– Søk opptak

Opptakskrav til bachelor religionsvitenskap

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

 Hvordan søke opptak
 

 1. Søk opptak via Samordna opptak innen søknadsfristen 15. april (1. mars for noen søkergrupper).
   
 2. Du kan omprioritere rekkefølgen på søknadsalternativene du har registrert frem til 1. juli. Du kan ikke legge til nye søknadsalternativer.
   
 3. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Fristen er 10. mai (20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars). Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.
   
 4. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant. Siste frist er da 1. juli.
   
 5. Resultatet av opptaket er tilgjengelig i nettsøknaden din 20. juli. Husk å registrere svar innen svarfristen.

Mer utfyllende informasjon som søknadsprosessen finnes du på samordnaopptak


Spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Wed, 03 Feb 2016 08:24:12 +0100

Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak

Opptaksinformasjon, bachelor religionsvitenskap

Antall studieplasser:

20

Studiekode i Samordna opptak:

194 929

Poenggrenser 2013/2014:

Førstegansvitnemål: Alle kvalifiserte søkere kom inn
Ordinær kvote: Alle kvalifiserte søkere kom inn