Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

– Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger.

Linjeforeningen for religionsvitenskap er Dionysos. Den arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster.

Instituttet holder til i en egen bygning sammen med filosofi, der studentene har egne lesesalsplasser i tilknytning til instituttbiblioteket. Samlokaliseringen gir studentene tett kontakt med de ansatte. Instituttets linjeforeninger har eget kontor i bygningen, noe som bidrar til et godt faglig-sosialt miljø.

Wed, 27 Apr 2016 15:41:28 +0200

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging