Bachelorprogram religionsvitenskap

Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger.

Linjeforeningen for religionsvitenskap er Dionysos. Den arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster.

Instituttet holder til i en egen bygning sammen med filosofi, der studentene har egne lesesalsplasser i tilknytning til instituttbiblioteket. Samlokaliseringen gir studentene tett kontakt med de ansatte. Instituttets linjeforeninger har eget kontor i bygningen, noe som bidrar til et godt faglig-sosialt miljø.

Fri, 27 Mar 2015 13:55:25 +0100

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging