Bachelorprogram religionsvitenskap

Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger.

Linjeforeningen er Dionysos. Den arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster.

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging