Institutt for kjemisk prosessteknologi

– ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Membranforskning ved Institutt for kjemisk prosessteknologi med Liyuan_Deng, Tom Gøran Skog og Karen Seglem. Foto.

Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) - tar kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper - fra molekylære prosesser og nanoteknologi - til bygging og drift av store prosessanlegg. Vi har kapasitet til å utdanne ca. 70 sivilingeniører hvert år innen dette området.

Les mer om instituttet

Kontakt


Telefon: (+47) 73 59 40 30

Faks: (+47) 73 59 40 80

Epost: postmottak@chemeng.ntnu.no

Besøksadresse:
Sem Sælandsvei 4 (Kjemiblokk 5)
7034 Trondheim

Kart til instituttet

Postadresse:
Institutt for kjemisk prosessteknologi,
NTNU
7491 Trondheim

Mer kontaktinformasjon