Institutt for kjemisk prosessteknologi

Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) - tar kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper - fra molekylære prosesser og nanoteknologi - til bygging og drift av store prosessanlegg. Vi har kapasitet til å utdanne ca. 70 sivilingeniører hvert år innen dette området.


HMS-koordinator (overingeniør/senioringeniør) – ref.nr NT-38/14

Ved Institutt for kjemisk prosessteknologi er det ledig stilling som HMS-koordinator (overingeniør/senioringeniør). Instituttet har for tiden 153 ansatte, hvorav 16 i den tekniske gruppen. Teknisk gruppe betjener instituttets undervisnings og forskningsaktivitet med en omfattende park av instrumenter og forsøksutstyr.

 

HMS-koordinator (overingeniør/senioringeniør) – ref.nr NT-38/14

Ved Institutt for kjemisk prosessteknologi er det ledig stilling som HMS-koordinator (overingeniør/senioringeniør). Instituttet har for tiden 153 ansatte, hvorav 16 i den tekniske gruppen. Teknisk gruppe betjener instituttets undervisnings og forskningsaktivitet med en omfattende park av instrumenter og forsøksutstyr.

 

Vår HMS-koordinator går av med pensjon og vi søker nå en som vil ta over stafettpinnen.

HMS-koordinatoren er en del av et faglig nettverk ved NTNU og ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, som har jevnlige møtepunkter og samarbeider tett.

Instituttet har mange laboratorier med forskjellige aktiviteter både undervisning, forskning og innen flere forskjellige fagområder. Typisk utstyr i våre laboratorier er termofølere, trykkmålere, massestrømsmålere og ulike typer regulatorer, måleinstrumenter, ovner og større oppsett som pilotanlegg.  Instituttet har mye aktivitet som innebærer bruk av utstyr med trykk og gass, og den som innehar stillingen vil være ressursperson på dette ved fakultetet.

Ansvarsområdet vil være i samarbeid med instituttleder og administrativ leder å arbeide for et trygt og godt arbeidsmiljø ved instituttet.

Arbeidsoppgavene vil være:

  • Planlegge HMS-arbeide på kort og lang sikt.
  • Tilse at vi har gode rutiner for god og sikker drift av våre laboratorier.
  • Ansvar for HMS-opplæring ved instituttet og å avholde sikkerhetskurs for alle som skal arbeide på instituttets laboratorier.
  • Gjennomføre HMS-oppfølgingsarbeid
  • Strålevernkoordinator ved instituttet.  
  • Andre oppgaver knyttet til kvalitet og drift av laboratorier.

Vi søker fortrinnsvis en sivilingeniør eller MSc med bakgrunn innen kjemisk prosessteknologi eller kjemi med formelle kvalifikasjoner innen HMS og kvalitetsarbeid for laboratorier. Ingeniører med lang og relevant praksis oppfordres også til å søke. Erfaring fra eksperimentell virksomhet og kjennskap til kvalitetssystemer (ISO-sertifiseringsregler) vil være en fordel. Personlige egenskaper og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Kjennskap til ett eller flere av instituttets forskningsområder vil være en fordel. Kandidater til stillingen må like faglige utfordringer og vil arbeide i et dynamisk og internasjonalt miljø som ligger i forskningsfronten. En god kandidat til stillingen bør være systematisk, effektiv, serviceinnstilt og omgjengelig. Du vil få daglig kontakt med studenter og stipendiater fra hele verden. Gode norsk og engelskkunnskaper er derfor en forutsetning for tilsettingen.

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt internasjonalt arbeidsmiljø. Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Edd Anders Blekkan, tlf. 73 59 41 57, e-post: edd.a.blekkan@ntnu.no eller administrativ leder Tom Helmersen, tlf. 73 55 03 04, e-post tom.helmersen@ntnu.no.

For informasjon om instituttet viser vi til våre internettsider: http://www.ntnu.no/kjempros

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Nyutdannede kandidater og kandidater som er i ferd med å fullføre utdanningen våren 2014 oppfordres til å søke.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Kopier av vitnemål og attester må vedlegges. Merk søknaden med gjeldende ref.nr. NT-38/14. Søknadsfrist: 23.04.2014

 

Pris for mest sitert artikkel 2010-2012

06.11.2013 Pris for mest sitert artikkel 2010-2012 Professor Heinz Preisig har fått tildelt utmerkelsen mest siterte artikkel i perioden 2010-2012 av forlaget Elsevier. Artikkelen, med tittelen: " Constructing and maintaining proper process models ",  ble publisert i Volume 34 (2010) i Computers & Chemical Engineering .  
06.11.2013

Pris for mest sitert artikkel 2010-2012

Professor Heinz Preisig har fått tildelt utmerkelsen mest siterte artikkel i perioden 2010-2012 av forlaget Elsevier. Artikkelen, med tittelen: "Constructing and maintaining proper process models",  ble publisert i Volume 34 (2010) i Computers & Chemical Engineering.

 

Nye midler til forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet har tildelt tilsammen 505 millioner kroner til 16 nye forskningsinfrastrukturer fra 2014. Fakultet for naturvitenskap og teknologi er partnere i 2 av de 16 prosjektene som ble innvilget i Forskningsrådets Infrastrukturprogram oktober 2013.
 

05.11.2013

Nye midler til forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet har tildelt tilsammen 505 millioner kroner til 16 nye forskningsinfrastrukturer fra 2014. Fakultet for naturvitenskap og teknologi er partnere i 2 av de 16 prosjektene som ble innvilget i Forskningsrådets Infrastrukturprogram oktober 2013.
 

NNP - Norsk NMR Plattform
Prosjektet er et samarbeid mellom UiB, UiO og NTNU.
Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det særlig NMR-miljøet ved Institutt for bioteknologi som er involvert i prosjektet. NMR-teknologi måler kjernemagnetisk ressonans og brukes til å bestemme den molekylære strukturen på alt fra organiske forbindelser til proteiner. Teknologien er basis for en lang rekke fagfelt innen både forskning og industri.

Prosjektet får innvilget 51,4 millioner kroner.
 
Norwegian Biorefinery Laboratory (NorBioLab)
Prosjektet er et samarbeid mellom Papir og Fiberinstituttet (PFI) som er prosjektleder, Sintef, UMB og NTNU. Laboratoriet vil bli et nasjonalt laboratorium for forskning på bioraffineriprosesser for konvertering av lignocellulose (f.eks trevirke) til kombinasjoner av kjemikalier, materialer, drivstoff og energi.
 Ved Fakultet for naturvitenskap er faggruppene for Bioraffineri og fiberteknologi, samt faggruppen for Katalyse, begge ved Institutt for kjemisk prosessteknologi involvert i prosjektet.  

De 37,5 millionene som bevilges fra NFR skal, i tillegg til partnernes egeninnsatsen, brukes til investering ulike typer reaktorer og pilotutstyr for bioraffineriforskning.
 
Målrettet arbeid
 - Jeg vet at fagmiljøene har jobbet hardt og målrettet med søknadene som ligger grunn for tildelingene, og gratulerer med resultatet, sier NTs dekan Anne Borg.
 - Dessverre har vi ikke fått innvilget alle søknadene, men vi gleder oss over de midlene som vil komme våre fagmiljøer til gode, og tar med oss lærdom videre til kommende søknadsprosesser, avslutter Borg.
 
 Forskningsrådet skriver på sine hjemmesider at de flagget i utlysningen at de ville prioritere søknader innenfor helse og velferd, bioøkonomi, klima og miljø, energi og miljøvennlig teknologi. Infrastrukturer av særskilt høy kvalitet og stor strategisk relevans skulle imidlertid kunne få finansiering uansett fagområde.
 
Udekket behov
Det er fortsatt er stort, udekket behov for utstyr i norsk forskning. Til utlysningen kom det inn 70 søknader, hvor kun 16 ble innvilget. Til sammen ble det søkt om nesten tre milliarder kroner.
Les mer på forskningsrådets nettsider