Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 

Institutt for kjemisk prosessteknologi


Kart til institutt for kjemisk prosessteknologi
Større kart til Institutt for
kjemisk prosessteknologi

Telefon: (+47) 73 59 40 30

Faks: (+47) 73 59 40 80

Epost:
 postmottak@chemeng.ntnu.no

Besøksadresse:
  Sem Sælandsvei 4 (Kjemiblokk 5)
  7034 Trondheim

Postadresse:
  Institutt for kjemisk prosessteknologi,

  NTNU
  7491 Trondheim