NTNUs Japan-seminar 2015: JAPANESE AND NORWEGIAN APPROACHES TO SUSTAINABILITY IN ENERGY

"2015 NTNU Japan Seminar", med tittelen “Japanese and Norwegian Approaches to Sustainability in Energy,” holdes den 24. september i Rådssalen, Hovedbygningen, Gløshaugen campus. Seminaret faller sammen med avslutningen av Kyoto International Forum on Energy and the Environment (KIFEE8)  dagen før på samme campus.

Du kan melde deg på Japan-seminaret her fram til 21. september

Seminarprogrammet

 

 

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Japan programmet

NTNUs Japan-program startet sin virksomhet i 1998, men programmet har en forhistorie som strekker seg tilbake til begynnelsen av 1990-årene og i 1995 ble det innledet et samarbeid mellom mellom NTNU og enkelte norske næringslivsbransjer.

Initiativet vokste fram som en erkjennelse av at næringslivet trengte medarbeidere med teknisk eller naturvitenskapelig utdannelse som samtidig hadde en større forståelse for internasjonal handel, kultur og fremmede institusjoner. Dette behovet er så viktig i forbindelse med forskning og næringsvirksomhet i Asia. Siden Japan er motoren bak økonomisk utvikling i regionen, ble dette landet valgt som fokus for initiativet.

  • integrere samfunns-vitenskapelige perspektiver i tekniske og realfaglige utdanningsprogram
  • stimulere til økt samhandling mellom NTNU, japanske (internasjonale) forskningsinstitusjoner og universiteter, norsk næringsliv og norske myndigheter
  • være faglig sterkt og skape større forståelse for Japan (og Øst-Asia generelt)

Leder for NTNUs Japanprogram:

Professor Paul Midford
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
NTNU
7491 Trondheim
Tlf. dir: 73 59 16 03
Epost: Paul.Midford@svt.ntnu.no

Japanprogrammet på Facebook