Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Japanprogrammet

                                    

 

 

NTNUs Japanprogram startet sin virksomhet i 1998, men programmet har en forhistorie som strekker seg tilbake til begynnelsen av 1990-årene og i 1995 ble det innledet et samarbeid mellom mellom NTNU og enkelte norske næringslivsbransjer.

Initiativet vokste fram som en erkjennelse av at næringslivet trengte medarbeidere med teknisk eller naturvitenskapelig utdannelse som samtidig hadde en større forståelse for internasjonal handel, kultur og fremmede institusjoner. Dette behovet er så viktig i forbindelse med forskning og næringsvirksomhet i Asia. Siden Japan er motoren bak økonomisk utvikling i regionen, ble dette landet valgt som fokus for initiativet.

 

 

 

  • integrere samfunns-vitenskapelige perspektiver i tekniske og realfaglige utdanningsprogram
  • stimulere til økt samhandling mellom NTNU, japanske (internasjonale) forskningsinstitusjoner og universiteter, norsk næringsliv og norske myndigheter
  • være faglig sterkt og skape større forståelse for Japan (og Øst-Asia generelt)

 

Japan-seminarer i Trondheim

Undervisning

Japanseminaret 2017 i Tokyo

2017 NTNU Japan Seminar: "Policies for Promoting Renewable Energy: New Challenges and Opportunities," 6-7 March 2017

For første gang vil NTNUs Japanseminar bli holdt utenfor Norge, på den norske ambassaden i Tokyo. 

Send søknad om å delta 

Seminarprogram

This year’s Japan Seminar is held in coordination with the Kyoto International Forum for the Environment and Energy  (KIFEE), held at Doshisha University in Kyoto, 7-10 March. For more information on this year’s KIFEE meeting, please click here: http://www.ntnu.edu/web/kifee/kifee-9

Leder for NTNUs Japanprogram:

Professor Paul Midford
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
NTNU
7491 Trondheim
Tlf. dir: 73 59 16 03
Epost: Paul.Midford@svt.ntnu.no

Japanprogrammet på Facebook