Medisinsk etikk

Medisinsk teknologisk utvikling gir oss stadig mer kraftfulle verktøy til å forske på, forstå og behandle helseproblemer. Med flere muligheter til å gripe inn, kombinert med verdimessige og kulturelle endringer, følger et økt ansvar for å gjøre gode valg. Ved gruppa for medisinsk etikk går vi inn i de medisinsk-etiske spørsmålene i vår tid.

Vi er opptatt av forutsetningene for, verdigrunnlaget i, og konsekvensene av de valgene som skal tas i forskning, i forebygging, i klinikken så vel som i samfunnet. På grunnlag av vår forskning driver vi formidling og rådgivning i medisinsk etiske spørsmål, i tett samarbeid med helseforskere og klinikere. 

Ta gjerne kontakt med oss enten det handler om forskningsetikk, klinisk etikk eller grunnleggende bioetiske problemstillinger.

Mon, 20 Feb 2017 09:25:03 +0100

Forskning og forskningsetikk

blodprøver

Vi gjør grunnforskning innen medisinsk etikk, og deltar i prosjekter innen medisinsk forskning og utvikling. 

 

Formidling og undervisning

lege snakker med mann

Vi bidrar i ulike fora og aktuelle debatter om etiske spørsmål innen helsevesenet, og underviser medisinsk etikk på alle nivåer ved NTNU.

  

Rådgivning og komitéarbeid

Prøverør

Vi arbeider tett på praksis, rådgir i konkrete spørsmål, og deltar i en rekke komiteer og utvalg innen forsknings- og klinisk etikk.