Det medisinske fakultet

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Instituttet driver undervisning, forskning og formidling innenfor anestesiologi, radiologi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-kar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Medisinsk Simulatorsenter og NTNU MR-senter.

Geografisk er instituttet i hovedsak lokalisert i Akutten og Hjerte-lunge-senteret og MR-senteret. Administrasjonen befinner seg i AHL, 3. etg midt i østfløyen.

Nyheter

Illustrasjonsbilde/FOTO

ISB Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

St.Olavs Hospital

Prinsesse Kristinas gt. 3

Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg.

7006 Trondheim (Se kart )

Postadresse:

NTNU, Det medisinske fakultet

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Postboks 8905

7491 Trondheim

Leveranseadresse:

NTNU/ISB

Heggstadmoen 51

Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst

7080 Heimdal

Telefon: +47 728 28 140

Epost: isb-post@medisin.ntnu.no