Det medisinske fakultet

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Instituttet driver undervisning, forskning og formidling innenfor anestesiologi, radiologi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-kar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening,  Medisinsk Simulatorsenter og MR-senteret.

Geografisk er instituttet i hovedsak lokalisert i Akutten og Hjerte-lunge-senteret og MR-senteret. Administrasjonen befinner seg i AHL, 3. etasje, midt i østfløyen.

Nyheter

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kontakt oss:


Epost:
isb-post@medisin.ntnu.no

Besøksadresse
St.Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. (klikk for kart)

Postadresse:

NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Leveranseadresse:
NTNU/ISB
Heggstadmoen 51
Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst
7080 Heimdal