Det medisinske fakultet

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Instituttet driver undervisning, forskning og formidling innenfor anestesiologi, radiologi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-kar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Medisinsk Simulatorsenter og NTNU MR-senter.

Geografisk er instituttet i hovedsak lokalisert i Akutten og Hjerte-lunge-senteret og MR-senteret. Administrasjonen befinner seg i AHL, 3. etg midt i østfløyen.

Nyheter

Illustrasjonsbilde/FOTO

ISB Kontaktinformasjon

 
Besøksadresse:
 • St.Olavs Hospital
 • Prinsesse Kristinas gt. 3
 • Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg.
 • 7006 Trondheim (Se kart )
Telefon:
+47 728 28 140
Epost:
isb-post@medisin.ntnu.no
Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/isb
Åpningstider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)
Postadresse:
 • NTNU, Det medisinske fakultet
  Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
  Postboks 8905
  7491 Trondheim
Leveranseadresse:
 • NTNU/ISB
 • Heggstadmoen 51
 • Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst
 • 7080 Heimdal