Det humanistiske fakultet

Institutt for kunst- og medievitenskap

– Et aktivt og levende fagmiljø

Vi er et institutt under Det humanistiske fakultetet, som holder til på campus dragvoll. Vi har rundt 50 ansatte. På starten av hvert studieår har vi ca 700 studenter. 

Vi underviser og forsker bredt innen kultur- og mediefeltet. Våre faglige ansatte er delt inn i tre fagseksjoner; Drama og teater, Film- og bildemedier og Kunsthistorie. Vi tilbyr bachelor, årsstudium eller master innen ;

  • Medievitenskap
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon (kun BA & MA)
  • Kunsthistorie
  • Drama og teater

Velkommen til oss!

Hva skjer ved IKM?

IKM på Facebook

Kontaktinformasjon IKM

Telefon: +47 73591820
Faks: +47 73591830
E-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ikm

Åpningstider i ekspedisjonen:
10.00 - 11.30 og 12.30 - 14.00

Ekspedisjonen er stengt i Juli

Besøksadresse:
Edvard Bulls veg 1
NTNU Dragvoll
Bygg 8, Nivå 3
7491 Trondheim

Postadresse:
Institutt for kunst- og medievitenskap
NTNU
7491 Trondheim
Norge