Forskning – Publikasjoner ved Institutt for kunst- og medievitenskap

Nyere publikasjoner

Anne Gjelsvik og Jørgen Bruhn:

CINEMA BETWEEN MEDIA. AN INTERMEDIALITY APPROACH. Edinburgh University Press 2018

Red: Vigdis Aune og Cecilie Haagensen

Teaterproduksjon: Ti produksjonsestetiske innganger. Cappelen Damm Akademisk/NOASP (2018). Open Access.

Sara Brinch, Hege Gundersen, Gunn Ragnhild Nordal Bekken, Julianne Rustad, Tonje Haugland Sørenssen:

FORESTILLINGER OM FORTID. HISTORISK FIKSJON I FILM OG FJERNSYN. Scandinavian Academic Press 2016

Luis Rocha Antunes: 

THE MULTISENSORY FILM EXPERIENCE: A COGNITIVE MODEL OF EXPERIENTIAL FILM AESTHETICS. Intellect Ltd. 2016

Randi M. Selvik, Ellen Karoline Gjervan, Svein Gladsø (red.): LIDENSKAP ELLER LEVEBRØD? UTØVENDE KUNST I ENDRING RUNDT 1800. Fagbokforlaget, 2015

Richard Maxwell, Jon Raundalen og Nina Lager Vestberg: MEDIA AND THE ECOLOGICAL CRISIS. Routledge, 2015

Bjørn Rasmussen og Børge Kristoffersen: MYE PÅ SPILL. TEATER SOM DANNINGSPROSJEKT I SKOLEN. Fagbokforlaget, 2014

Vigdis Aune: TEATER MED BARN OG UNGE. EN STUDIE AV
BARNE- OG UNGDOMSTEATERET VED ROGALAND TEATER.
Akademika, 2014

Gunnar Iversen og Asbjørn Tiller: LYDBILDER. MEDIENE OG
DET AKUSTISKE. Universitetsforlaget, 2014

Annamaria Carusi, Aud Sissel Hoel, Timothy Webmorr og
Steve Woolgar: VISUALIZATION IN THE AGE OF
COMPUTERIZATION. Routledge, 2014

Gunnar Iversen: NATUREN OG EVENTYRET.
DOKUMENTARFILMSKAPEREN PER HØST. Novrus, 2014

Anne Gjelsvik: HVA ER FILM. Universitetsforlaget, 2013

Anne Gjelsvik and Rikke Schubart: EASTWOOD’S IWO JIMA. CRITICAL ENGAGEMENTS WITH FLAGS OF OUR FATHERS AND LETTERS FROM IWO JIMA. Columbia University Press, 2013

Gunnar Iversen: VISJON OG VIRKELIGHET. ARNE SKOUEN OG FILMEN. Akademika, 2013.

Adaptation Studies. Bokomslag.

Jørgen Bruhn, Anne Gjelsvik og Eirik Frisvold Hanssen (red.)
Adaptation Studies. New Challenges, New Directions

 

Bokomslag

Anne Marit Myrstad
Husmora i fokus. Den norske husmorfilmen 1953-1972

bokomslag

Gunnar iversen
Den norske filmhistorien. Spillefilmen 1911-2011

bokomslag

Lasse Hodne
The Virginity of the Virgin

Bokomslag

Rikke Gürgens Gjærum og Bjørn Rasmussen (red.)
Forestilling, framføring, forskning. Metodologi i anvendt teaterforskning

bokomslag

By John Sundholm; Isak Thorsen; Lars Gustaf Andersson; Olof Hedling; Gunnar Iversen and Birgir Thor Møller
Historical Dictionary of Scandinavian Cinema

 


Forskning – Publikasjoner ved Institutt for kunst- og medievitenskap

Tidligere publikasjoner

Bokomslag

Gilberto Icle (ed.)
Med bidrag fra Bjørn Rasmussen
Pedagogia da arte

Bokomslag

Bjørn Rasmussen & Børge Kristoffersen
Handling og forestilling - forestilling om handling. Jacob Levy Morenos teaterekspresjonisme og sosiatri
 

Bokomslag

Gunnar Iversen
Til siste åndedrag og den franske nye bølgen

 

Marie-Theres Federhofer og Hanna Hodacs (red.)
Med artikkel av Svein Gladsø.
Mellom pasjon og profesjonalisme : dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap

Bokomslag

av Ingvar Aa. Klingenberg, Johan Fredrik Urnes og Robert Øfsti (red.)
Med kapittel av Margrethe Stang
Se Trøndelag! Kunst og visuell kultur i midten av Norge

Bokomslag

Sara Brinch og Gunnar Iversen
Populær vitenskap. Fjernsynet i kunnskapssamfunnet

Bokomslag


Robert Burgoyne (ed.). Med kapittel av Anne Gjelsvik
The Epic Film in World Culture

Gunnar Iversen og Ove Solum
Den norske filmbølgen. Fra Orions belte til Max Manus

Bokomslag
Gunnar Iversen og Jan Ketil Simonsen (red.)
Med bidrag fra Marit Kathryn Corneil og Asbjørn Tiller
Beyond the Visual - Sound and Image in Ethnographic and Documentary Film

 Bokomslag

Anna Dahlgren og Pelle Snickars (red.)

I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter.

Nina Lager Vestbergs kapittel heter "Flytande fotografier – originalitet och upphovsrätt i det digitala arkivet".
 

Terje Borgersen

I fotografiet - fortidens øyeblikk

 bokomslag

Benedikt Jager og Jon Raundalen (red.)
DDR – Det det var. Østtysk kultur- og hverdagshistorie.

bokomslag

av Sara Brinch og Anne Gjelsvik
Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver. Festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-års dag.

 bokomslag

av Terje Borgersen og Hein Ellingsen
Flytende bilder. Bildet i skriftkulturen. Analyse, teori, metode.

 bokomslag

av Terje Borgersen
Stille bilder – om bildeopplevelser.

 Bokomslag

Edited by Rikke Schubart , Fabian Virchow, Debra White-Stanley and Tanja Thomas
War Isn't Hell, It's Entertainment. Essays on Visual Media and the Representation of Conflict.
Anne Gjelsviks kapittel heter "Tell Me That Wasn't Fun": Watching the Battle Scenes in Master and Commander with a Smile on Your Face".

 bokomslag

av Ulla Angkjær Jørgensen

Kropslig kunst. Æstetik, Køn, Kunstanalyse.

 bokomslag

av Bjørn Sørenssen

Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre.

 bokomslag

av Anne Gjelsvik

Vondt og vakkert. Vold i audiovisuelle medier.

 

bokomslag

av Gunnar Iversen

Sykkeltyvene og den italienske neorealismen.

bokomslag

Av Helga Stave Tvinnereim

Agro Pontino

bokomslag

av Aud Sissel Hoel

Maktens bilder.

bokomslag

av Wenche Findal

Funksjonalismens boliger.

bokomslag

av Lasse Hodne

Sponsus amat sponsam. L'unione mistica delle sante vergini con dio nell'arte del medioevo.

bokomslag

Nora Levold/Hendrik Spilker (red.) Kommunikasjonssamfunnet. Moral, praksis og digital teknologi.

(Kapitler ved Marit Corneil, Svein Høier og Bjørn Sørenssen.)

 bokomslag

Ingvild Folkvord/Aud Sissel Hoel (red.)

Ernst Cassirer: Form og teknikk

bokomslag

Bjørn Rasmussen (red.)

Drama Boreale 2006. Aktuell forskning i drama og teater

 

 

 

Thu, 06 Jul 2017 14:52:53 +0200