Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsinteresser

Kritikk og resepsjon av billedkunst i Norge. Jeg har studert etableringen av den kunstkritiske praksisen i Norge, og skrevet om den kritiske mottakelsen av den non-figurative kunsten i Norge.   

Andre forskningsinteresser er kunsthistoriografi, kunstteori og estetikk.

 

Undervisning

Antikkens kunst

Billedkunst fra 1750 og fram til i dag

Politiske karikaturer

Kunsthistoriografi, estetikk og kunstteori

 

Verv

Nestleder ved insituttet (undervisningsleder), 2017 - 

Programrådsleder kunsthistorie, høsten 2019 - 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kirkholt, Tore. (2016) Jakob Weidemann i kritikkens blafrende lys. Dialog 1961: Arnold Haukeland og Jakob Weidemann.
  • Kirkholt, Tore. (2015) Det abstrakte maleriet som tidsbilde: kritiske perspektiver på etterkrigstidas nonfigurasjon. NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk Abstraksjon.
  • Kirkholt, Tore. (2012) Den nonfigurative kunstens menneskelighet. Peter Ankers kritiske virksomhet. Språkkunst om kunst : Til forskeren, kunstkritikeren og museumsdirektøren Peter M. Anker i anledning hans 85-årsdag 22. august 2012.
  • Kirkholt, Tore. (2010) Impressionisten (1886-1890) og kritikken som programskrift. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880.

Rapport/avhandling

  • Hagen, Stine Krogh; Kirkholt, Tore. (2013) Konstruksjon og abstraksjon. Et politisk blikk på Peder Balkes (1804-1887) landskaper. 2013.
  • Kirkholt, Tore. (2010) Inderlighet og moderne drømmer. Kritikk og resepsjon av malerkunsten i Norge, 1820-1914. 2010. ISBN 978-82-471-2146-7.