Karriere for HF-studenter

Tidligere studenter i ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner

Stortingsreferent

Navn: Ingjerd Lindeland

Utdanning:

Arbeidssted: Stortinget

"Studer det du har lyst til - du skal trass alt arbeide med feltet i mange år, så det er viktig at det er lystbetont!"

Stortingsreferent

Navn: Ingjerd Lindeland

Utdanning:

Arbeidssted: Stortinget

"Studer det du har lyst til - du skal trass alt arbeide med feltet i mange år, så det er viktig at det er lystbetont!"

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Eg arbeider no som referent på Stortinget. Seksjonen min har ansvar for å produsere referat frå møte i Stortinget, kontrollhøyringar i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, plenumssamling i Nordisk råd, møte i Europautvalet og i Den utvida utanriks- og forsvarskomité.

Jobben fekk eg etter å ha søkt på heilt vanleg måte - eg visste ikkje heilt kva jobben gjekk ut på, men han var veldig utdanningsrelevant, og eg hadde vore arbeidssøkjande i lengre tid etter å ha levert inn masteroppgåva.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Studia mine er særs relevante for jobben min - eg trudde knapt det var mogleg å finne ein så utdanningsrelevant jobb. Språkstudia er sjølvsagt det som ligg i botn, men det at eg studerte samfunnskunnskap òg, er ein stor fordel, då det er viktig å forstå innhaldet i stortingsdebattane, ikkje berre fokusere på det reint språklege.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Studer det du har lyst til - du skal trass alt arbeide med feltet i mange år, så det er viktig at det er lystbetont! Anbefaler òg å ha breidde i utdanninga, og viktigast av alt: Ta Humanistar i Praksis om du kan!

Hva skrev du master/hovedfagsoppgave om?

Eg skreiv masteroppgåve innan britisk kulturkunnskap, nærare bestemt britisk politisk historie, med tittelen "Little Englanders or British Bastards - British Euroscepticism and regional differences in the House of Common". Oppgåva mi nytta referat frå parlamentsdebattar i Storbritannia som kjeldemateriale for å undersøke kva argument som vart nytta mot tettare europeisk integrasjon i samband med handsaminga av ulike EU-traktatar. Eg samanlikna argumentasjon frå engelske og skotske representantar og undersøkte om det var utvikling i euroskepsis og regionale forskjellar i samband med aukt sjølvstyre i Skottland.

Lektor i videregående skole

Navn: Helena Eracleous Hallgren

Utdanning:

Arbeidssted: Videregående skole

"Jobbtilbud som spansklærer kom lenge før jeg var ferdig utdannet lærer"

Lektor i videregående skole

Navn: Helena Eracleous Hallgren

Utdanning:

Arbeidssted: Videregående skole

"Jobbtilbud som spansklærer kom lenge før jeg var ferdig utdannet lærer"

Helena Eracleous HallgrenHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

I dag er jeg lektor på videregående. Jeg underviser i spansk og engelsk. Etter en kort opphold i Mexico tok jeg 5-årig lektorutdanning med spansk og engelsk ved NTNU. Jobbtilbud som spansklærer kom lenge før jeg var ferdig utdannet lærer. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I min lærerhverdag har jeg stort behov for det jeg lærte det året jeg studerte spansk på NTNU. Foreleserne var gode didaktikere med innholdsrike forelesninger og både metodene og kunnskapen har jeg tatt med meg inn i jobben min.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Språk kan man ikke lære med skippertaksmetoden, man må være påkoblet og med hele veien.

Oversetter

Navn: Solveig Skartsæterhagen

Utdanning:

Arbeidssted: Egen bedrift

"Tysk er også et smart valg fordi man får særkompetanse som ikke så mange har, og man blir attraktiv på arbeidsmarkedet."

Oversetter

Navn: Solveig Skartsæterhagen

Utdanning:

Arbeidssted: Egen bedrift

"Tysk er også et smart valg fordi man får særkompetanse som ikke så mange har, og man blir attraktiv på arbeidsmarkedet."

 

Solveig Skarsæterhagen. PortrettfotoHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

I løpet av masterstudiet våkna interessen for oversetting. Samtidig som jeg avslutta arbeidet med masteroppgaven høsten 2006, søkte jeg på jobber i oversettingsbransjen og fikk raskt jobb i et oversetterbyrå. Tyskoversettere er en ganske sjelden rase, så firmaet var veldig fornøyd med å få en tyskoversetter til. Siden jeg ikke hadde erfaring fra oversettingsarbeid, starta jeg i en slags trainee-stillling, slik at jeg kunne lære å bruke ulike CAT-verktøy (Computer Assisted Translation), oversettelsesminner, termbaser og andre arbeidsmetoder og verktøy som oversettere bruker. Jeg gikk ganske raskt over i en stilling som fast oversetter. Hverdagen som oversetter er både variert og til dels uforutsigbar. Det er stadig nye prosjekter med ulike temaer, og som oversetter er det en stor fordel å kunne litt om alt. Man kommer borti enormt mye forskjellig, alt fra steinknusere til biler, forretningsstrategier og leker. Og det er stadig nye temaer og nye verktøy/dataprogrammer og metoder å sette seg inn i, så man får hele tiden testa evnen til å sette seg raskt inn i nytt stoff. Etter cirka fire år som alt-mulig-oversetter, skifta jeg jobb til et annet oversetterbyrå som spesialiserer seg på blant annet IT-oversetting. Der jobba jeg mer spesialisert med én stor programvarekunde, og jeg hadde både oversetter- og prosjektlederoppgaver. Med seks års erfaring fra oversetterbransjen valgte jeg å starte opp som selvstendig næringsdrivende oversetter høsten 2013. Jeg er fortsatt litt i startgropa med å etablere virksomheten, og holder på å bygge opp en kundebase. Jeg har fått en del jobber gjennom kontakter i oversettingsbransjen, og jobber med å utvide til kunder i utlandet også. Fordelen i denne bransjen er at veldig mye foregår via e-post og Internett, så sted er ingen begrensning. Man trenger bare en PC, programvare og Internett – så kan man jobbe nesten hvor som helst. Det gir også en enorm frihet å være sin egen sjef og kunne legge opp arbeidsdagen som man vil, og det er fint å kombinere med barn og familieliv.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker språkkunnskapene hver dag i jobben min. Både grammatikk, – kanskje særlig setningsanalyse og kasuslære, samt ordforråd, forståelse og semantikk er fint å ha i bagasjen når man skal oversette. Jeg jobber hovedsakelig med oversetting fra tysk til norsk, men oversetter også fra engelsk, dansk og svensk. Tyskstudiene har ikke bare gitt meg ferdigheter i tysk språk, men de har også gjort meg mer oppmerksom på mitt eget morsmål og på språk generelt, og jeg har blitt mer bevisst på å uttrykke meg presist og riktig på norsk også. Jeg har også god nytte av de mer generelle ferdighetene man lærer i studietida, som å lete etter informasjon (og vite hvor man skal lete), vurdere kilder, skumlese materiale, plukke ut det som er relevant og evnen til logisk tenkning.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Gjør det! Hvis du er interessert i språk, er det et spennende studium. Miljøet er også hyggelig og oversiktlig – man drukner ikke i mengden, men får mye og kyndig oppfølging fra forelesere og veiledere. Tysk er også et smart valg fordi man får særkompetanse som ikke så mange har, og man blir attraktiv på arbeidsmarkedet. Personer med tyskkompetanse er nesten mangelvare, så det trengs flere med master i tysk! Jeg tror også språk i kombinasjon med for eksempel økonomi eller samfunnsfag kan være smart, da har man både språkkompetanse og annen faglig kompetanse, og stiller enda sterkere. En masteroppgave i tysk trenger jo heller ikke å handle om tysk grammatikk eller litteratur, den kan like gjerne dreie seg om politikk, kultur eller historie – slik at man kombinerer språk med andre fag.

Snakk tysk så mye du kan, utnytt alle sjanser du har til å bruke språket. Ikke vær redd for å si noe feil, min erfaring er at det ikke gjør noe. Engelsk er overalt rundt oss, men tysk kommer vi ikke like ofte borti til daglig. Skaff deg kontakt med tyskere, enten via universitetet eller på egenhånd. Da jeg studerte ved NTNU, ble det arrangert Tandem-treff, og jeg hadde stort utbytte av å snakke tysk med tandempartneren samtidig som jeg skulle lære bort norsk. Det ga nye perspektiver både på tysk kultur og på eget språk og egen kultur. Jeg hadde tandempartnere under utenlandsoppholdet i Berlin også, og det var veldig hyggelig og lærerikt.

Reis til Tyskland (eller andre tyskspråklige land), bli kjent med tyskere, det gir kjennskap til kulturen på en helt annen måte enn man får på universitetet. Ta deler av studiet i utlandet (så mye du kan), reis på språkkurs, for eksempel sommerkurs i regi av DAAD.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave innenfor tysk språk/grammatikk om en setningskonstruksjon som kalles "absolutt akkusativ". Det er et ganske snevert tema, og jeg fikk et skikkelig dypdykk i tyske setningskonstruksjoner – samtidig som jeg lærte mer generelle ferdigheter som å finne relevant informasjon, analysere tekst, systematisere materiale, trekke slutninger og formulere selve avhandlingen på tysk. Det er nok særlig arbeidsmetodene og det å jobbe selvstendig med et prosjekt over lang tid som har vært nyttige erfaringer fra masteroppgaven.

Lektor på videregående skole

Navn: Ida Katrine Alver

Utdanning:

Arbeidssted:  Melhus videregående skole

"Tysk språk og det tyskspråklige kulturområdet er så spennende i seg selv, at det vil være en viktig ballast i yrkeslivet uansett yrkesvei!"

Lektor på videregående skole

Navn: Ida Katrine Alver

Utdanning:

Arbeidssted:  Melhus videregående skole

"Tysk språk og det tyskspråklige kulturområdet er så spennende i seg selv, at det vil være en viktig ballast i yrkeslivet uansett yrkesvei!"

 

Ida Katrine Alver. Portrettfoto.Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Siden jeg allerede hadde godkjent lærerutdanning da jeg skrev masteroppgaven min, begynte jeg å jobbe deltid ved Melhus videregående skole ved siden av studiene. Dette var udelt positivt, siden jeg hele veien var fast bestemt på at jeg skulle inn i læreryrket. Erfarne kolleger var en god støtte i arbeidet med masteroppgaven. Det midlertidige engasjementet ble forlenget, og nå har jeg jobbet her siden 2007. I tillegg til å undervise i tysk, underviser jeg også i norsk. Arbeidshverdagen er spennende, og det er svært givende å få jobbe med unge mennesker. I norsk underviser jeg i alt fra helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsfag, teknisk og industriell produksjon, elektrofag, restaurant- og matfag til idrettsfag og studiespesialisering. I tysk har vi sammensatte grupper fra studiespesialisering og idrettsfag.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

En solid fordypning i språk, i tillegg til den bredere allmennlærerutdannelsen, gjør at jeg føler meg kvalifisert til jobben jeg gjør. Selvsagt gjelder dette tyskundervisninga, men mange av emnene som inngikk i masterstudiet, er vel så nyttige når man underviser i norsk. Dette gjelder både språkvitenskapelige og litterære emner. At jeg hadde mulighet til å ta store deler av studiet mitt i målspråklandet, er også av betydning i jobben min. Å ha tyske kolleger i kontaktnettverket sitt gjør mulighetene for elevutveksling og samarbeid bedre.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mitt viktigste råd til framtidige tyskstudenter er: Reis til et tyskspråklig område som et ledd i studiene, men sats ikke utelukkende på dette. En solid innføring i det tyske språket fra dyktige forelesere som har norske studenter som utgangspunkt, var for meg svært avgjørende for å kunne beherske språket på et høyt nivå og oppnå gode resultater i studiet. Sist men ikke minst: Tysk språk og det tyskspråklige kulturområdet er så spennende i seg selv, at det vil være en viktig ballast i yrkeslivet uansett yrkesvei!

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg begynte å studere tysk etter at jeg hadde fullført allmennlærerutdannelsen min. Først tok jeg et årsstudium i tysk, et videreutdanningstilbud for lærere i Trier i Tyskland. Studiet var i regi av NTNU, med forelesere fra NTNU og Universität Trier. Etter fullført årsstudium bestemte jeg meg for å gå videre med tyskstudiene; dette var noe jeg stortrivdes med. For å kvalifisere meg til mastergradsprogrammet, tok jeg 30 sp. gjennom Erasmusprogrammet ved Universität Trier. De første 30 sp. av mastergraden tok jeg også som erasmusstudent. Deretter fulgte et semester ved NTNU, før jeg var klar til å ta fatt på masteroppgaven (60 sp). Tittelen var «Zum attributiven Genitiv. Semantische Klassifizierung und kontrastive Analyse», altså en språkvitenskapelig oppgave som tok for seg ulike genitivskonstruksjoner og forekomsten av disse i ulike teksttyper. I tillegg undersøkte jeg hvordan disse konstruksjonene blir oversatt til norsk.

Frilansjournalist, oversetter og manusforfatter

Navn: Guro Kulset Meråkerås

Utdanning:

Arbeidssted: Eier og leder av MeraMedia

"Å lese mye velskrevet språk gir godt språk."

Frilansjournalist, oversetter og manusforfatter

Navn: Guro Kulset Meråkerås

Utdanning:

Arbeidssted: Eier og leder av MeraMedia

"Å lese mye velskrevet språk gir godt språk."

Guro Kulset Meråkerås portrettfoto

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Min første jobb innen formidling fikk jeg som en direkte følge av språkstudiene. Sommerjobben som tysk- og engelskspråklig guide på museum førte til tilbud om jobb som prosjektleder med ansvar for utvikling av nye formidlingsmetoder. I hovedfagsoppgaven min hadde jeg identifisert enkeltfaktorer som gjør visse bøker og sjangre til bestselgere. Nå skulle jeg gjøre museet jeg jobbet ved til en "bestselger". Det var en aha-opplevelse: Kompetansen jeg hadde tilegnet meg som hovedfagsstudent i tysk var bredere enn jeg hadde tenkt. Siden har jeg tatt oppdrag som oversetter og som manusforfatter i tyske lærebøker, men i all hovedsak har jeg jobbet med formidling på norsk. De siste åtte årene har jeg vært selvstendig næringsdrivende journalist, tekstforfatter og kursholder i enkeltpersonforetaket MeraMedia. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

"Har du hovedfag i tysk litteratur!? Så utrolig sært! Har du no´ bruk for det. da?" Som journalist i norskspråklig presse får jeg ofte dette spørsmålet. Svaret er ja. Jeg har bruk for kunnskapene og ferdighetene jeg tilegnet meg som tyskstudent. 

Å lese mye velskrevet språk gir godt språk. Å oppleve variert språk gjør at du får større ordforråd. Å konsentrere seg om korrekt språk gjør at du blir opptatt av å luke ut skrivefeil og dårlige setninger. Å diskutere litteratur gir deg øvelse i å formulere og formidle tanker, betraktninger og meninger. Å ta hovedfag, eller master, gjør at du blir vant til å ta inn store mengde informasjon, bearbeide den, hente ut hovedpunktene, og deretter formulere din egen tekst.

Alt dette har jeg stor nytte av i hverdagen som journalist. At jeg som student jobbet med fremmedspråk, er en bonus. Det gjør at jeg har tilgang på tyske kilder når jeg måtte behøve det. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Til dere som teller på knappene og vurderer tysk, vil jeg si dette: Med mindre du skal bli lærer eller oversetter, er det faktisk ikke så viktig HVILKET fag du tar master i. Det som teller, er å finne et fag du er motivert for å studere. For jobber du hardt, og blir dyktig til å tilegne deg kunnskap, har du lært det viktigste du trenger i arbeidslivet. Om du øver deg på dette i tysk, engelsk, litteraturvitenskap eller noe annet, er faktisk underordnet når det kommer til stykket. Velg derfor et fag som DU synes er morsomt. Jeg elsket tyskfaget. Det fikk meg til å legge både hjerte og hjerne i studiene. På den måten ble jeg dyktig. Og dyktige folk vil arbeidslivet ha.

Førstekonsulent i NAV

Navn: Anna Klevsand

Utdanning:

Arbeidssted: Førstekonsulent i NAV

"Ha tro på deg selv og tørr å søke på jobber du tror du ikke kan få. Det blir kjedelig å skrive jobbsøknad etter jobbsøknad, men det ordner seg til slutt!"

Førstekonsulent i NAV

Navn: Anna Klevsand

Utdanning:

Arbeidssted: Førstekonsulent i NAV

"Ha tro på deg selv og tørr å søke på jobber du tror du ikke kan få. Det blir kjedelig å skrive jobbsøknad etter jobbsøknad, men det ordner seg til slutt!"


Hva jobber du med?

Anna KlevsandJobber med utbetaling og saksbehandling av velferdsordninger. En del av hverdagen går til å saksbehandle, sette seg inn i lovverk og innvilge ytelser.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste er kollegaene mine og arbeidsmiljø. Sosialt både på jobb og utenom jobb.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg registerte meg som arbeidssøker hos NAV. Det var etter studiene ikke planlagt å jobbe i NAV - men jeg trives i dag veldig godt.

Vis hva du kan, hva du har gjort og hvem du er! 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Mye har jeg lært gjennom jobb. Men tankegangen som samfunnsviter/STSer bruker jeg også da jeg jobber med samfunnsaktuelle og politiske saker i Norge.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jobben på IKEA førte til en formidlingsevne som nå brukes i jobbhverdagen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ha tro på deg selv og tørr å søke på jobber du tror du ikke kan få. Det blir kjedelig å skrive jobbsøknad etter jobbsøknad, men det ordnet seg til slutt. Det er viktig å ha pågangsmot, og selv om den første jobben, eller det første intervjuet ikke gikk som du skulle ønske, er det likevel erfaring som hjelper på, og vil lønne seg i det store og det hele. Meld deg inn på LinkedIN, send masteroppgave eller bacheloroppgave til aktører du tror vil ha nytte av oppgaven. Vis hva du kan, hva du har gjort og hvem du er! 

Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

Navn: Christine Danielsson

Utdanning:

Arbeidssted: Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

"Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap"

Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

Navn: Christine Danielsson

Utdanning:

Arbeidssted: Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

"Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap"


Hva jobber du med?

Christine Danielsson

Jeg jobber med alt fra bestilling av kontorrekvisita til administrativ støtte i styrearbeid i bedriften. Jeg er selskapets personal- og kontoransatt, så jeg har mange forskjellige oppgaver. Primært har jeg ansvaret for alt innad på bygget hva gjelder rekvisita, kantine, bestillinger av ulike slag m.m. I tillegg har jeg ansvaret for personalarkivet, dvs. ajourhold av personalmapper, registrere endringer i ansattforhold som lønn eller stillingsgrad. Jeg er på mange måter bedriftens "alt-mulig-dame", med en rekke små eller store ansvarsområder.

Hva er det beste ved jobben din?

Variasjonen i arbeidsoppgavene. Samt det innsynet i hvordan en bedrift som vår drives. Da jeg har mye kontakt med personallederne, og er støtte i arbeidet opp mot styrene, får jeg nyttig kunnskap og erfaring på dette feltet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg jobbet først i noen mnd som rekrutterer i et bemanningsselskap, før jeg søkte på denne stillingen. Jeg trivdes i den forrige jobben, men kjente at administrasjonskonsulent var en mer utdanningsspesifikk jobb, og ga meg i tillegg bredere erfaring. 

Jeg søkte, kom inn på intervju, og fikk jobben. Jeg kjente personlig hun som var HR-ansvarlig i sjefen min sin tidligere bedrift, så det var gjennom henne jeg ble anbefalt. Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap.

Jeg tror også at det gjelder å være litt "på" i jobbsøkingsprosessen. Ring, send e-post og vis interesse. Det verste du kan få er et "nei"

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg får benyttet meg av tverrfagligheten som studiet, både på bachelor- og masternivå, har gitt meg. Da arbeidsoppgavene er varierte pluss at jeg samarbeider med personer i hele bedriften, gjør at samarbeid og forståelse er viktig. Det erfarte jeg spesielt på masterprogrammet, og jeg har dratt dette inn i arbeidet mitt i dag. Jeg drar i tillegg nytte av å kunne skrive brukbart norsk, både hva gjelder rettskriving og formuleringsevne, da deler av jobben er å formulere felles e-poster, skrive konkrete referat og korrekturlese en del papirer.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde sommerjobb som hjelpepleier på sykehjem i en del år, kombinert med studier og en aktiv fritid som håndballspiller. Det siste året før ferdigstilte studier jobbet jeg i Skandiabanken og som arrangementansvarlig for Studentlekene 2013. Begge disse stillingene ga meg svært nyttig erfaring, som jeg tror var avgjørende for min jobbsøknad.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Kombiner jobb med frivillig verv/deltidsjobb. Arbeidserfaring er gull verdt!  Jeg tror også at det gjelder å være litt "på" i jobbsøkingsprosessen. Ring, send e-post og vis interesse. Det verste du kan få er et "nei". 

Kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen

Navn: Kenneth Stoltz

Utdanning:

Arbeidssted: Kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen

"En dag kan jeg sitte og skrive på årsrapporten vår, den neste kan jeg møte studenter som vil høre om vi kan hjelpe til med å skaffe næringslivsledere som foredragsholdere eller deltakere til et UKA-arrangement. Senere på dagen får vi kanskje besøk av en statsråd som vil lære mer om næringslivet i regionen og ha et lunsjmøte med toppledere herfra."

Kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen

Navn: Kenneth Stoltz

Utdanning:

Arbeidssted: Kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen

"En dag kan jeg sitte og skrive på årsrapporten vår, den neste kan jeg møte studenter som vil høre om vi kan hjelpe til med å skaffe næringslivsledere som foredragsholdere eller deltakere til et UKA-arrangement. Senere på dagen får vi kanskje besøk av en statsråd som vil lære mer om næringslivet i regionen og ha et lunsjmøte med toppledere herfra."

Kennet StoltzHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

I dag er jeg kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), en medlemsforening som siden 1862 har vært både en pådriver innen by- og næringsutvikling, næringspolitikk og den viktigste møteplassen mellom næringsliv, akademia og myndighetene.

En god del av jobben min er knyttet opp mot vårt medlemsmagasin Midtpunkt, som kommer ut annenhver måned. Som skrivende redaktør har jeg ansvar for at vi er aktuelle og fyller bladet med stoff som er interessant og relevant for så mange som mulig av våre 1.550 medlemsvirksomheter. Alle kunnskapsinstitusjonene i Trondheim er forresten medlemmer i Næringsforeningen, som SINTEF, NTNU, HiST, NKH, NINA, NGU, DKNVS, Handelshøyskolen BI og Folkeuniversitetet.

Næringsforeningen har mange gode samarbeidspartnere, ikke minst deltar vi i mange råd, utvalg og fora med de ovennevnte kunnskapsinstitusjonene og kommunene i regionen med det mål for øye å bidra til at vår region er attraktiv for studenter, for næringslivet å etablere seg i, og slike ting. I den forbindelse er det ofte spennende kommunikasjonsoppgaver som skal løses i samarbeid med andre. Litt av arbeidsuken går med til mediekontakt; det kan være å skrive og sende ut pressemeldinger, invitere til seminarer, svare på henvendelser, forsøke å bistå dersom noen journalister trenger statistikk/analyser eller en uttalelse om et tema som er aktuelt i nyhetsbildet. Jeg har også ansvaret for nettside, Facebook, LinkedIn – slike ting. I tillegg jobber jeg litt med noen få av de om lag 150 årlige seminarene/konferansene vi arrangerer. Ett av «mine» viktigste og morsomste arrangementer er Trøndelagsdagen, en stor møteplass der studentene i regionen får møte trønderske arbeidsgivere, og vise versa.

Det er fire år siden jeg skiftet beite til Næringsforeningen, etter en del år ved NTNU. Jeg kom fra tre år i stillingen som informasjonsrådgiver ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, som var en fremragende arbeidsplass med gode kolleger, utrolige studenter og spennende arbeidsoppgaver. Før dette var jeg tre år i Informasjonsavdelingen ved NTNU, der jeg hovedsakelig jobbet som journalist og etter hvert redaktør i Universitetsavisa. I årene før det igjen jobbet jeg som faglitterær/populærvitenskapelig redaktør og gründer, samt frilans skribent og oversetter. Etter om lag ti år der jeg stort sett jobbet innenfor og/eller med akademia virket det spennende å prøve noe nytt da muligheten i Næringsforeningen dukket opp, og det har jeg ikke angret på, selv om jeg også hadde en veldig givende jobb på NTNU.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Sjefen min, Berit Rian, var blant de første med hovedfag i fransk ved Universitetet i Trondheim, og hun fikk en lang karriere som leder i næringslivet etter studiene. Hun har nylig blitt fransk konsul i Trondheim, så man skal ikke se bort ifra at det blir pratet litt mer fransk på kontoret her utover sommeren og høsten! Ellers så har jeg nok vanlige, kjedelige svar som at studiene vakte interessen for kunnskapsformidling, og i bred forstand er det mye av innholdet i jobben min i dag.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er variasjonen. En dag kan jeg sitte og skrive på årsrapporten vår, den neste kan jeg møte studenter som vil høre om vi kan hjelpe til med å skaffe næringslivsledere som foredragsholdere eller deltakere til et UKA-arrangement. Senere på dagen får vi kanskje besøk av en statsråd som vil lære mer om næringslivet i regionen og ha et lunsjmøte med toppledere herfra. En annen veldig bra ting er at det er stort rom for å sette i gang prosjekter dersom det er noe man brenner for og har tro på. Det er gjerne en kort og ubyråkratisk vei fra en idé unnfanges til den settes ut i livet.

Det må også nevnes at det er en type jobb der man treffer veldig mange interessante mennesker fra alle områder i samfunnet, og det er lærerikt.

Hvilket studieprogram fulgte du?

Jeg tok hovedfag i fransk våren 2000. Jeg interesserte meg mest for litteratur, historie og filosofi/statsvitenskap, og synes jeg fikk kombinert en god del av dette i hovedfagsoppgaven min om frihetsbegrepet hos den franske forfatteren og opplysningsfilosofen Montesquieu. Der prøvde jeg å se nærmere på hvordan frihetsbegrepet kom til uttrykk i hans kjente brevroman Lettres persanes fra 1721 og i det statsteoretiske verket De l’Esprit des Lois (Om lovenes ånd) fra 1748.

Associate i Great Place to Work

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: Associate i Great Place to Work

"Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist."

Associate i Great Place to Work

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: Associate i Great Place to Work

"Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist."


Hva jobber du med?

Astrid Trondal

Great Place to Work® er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som hjelper organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. Gjennom utvikling av bedriftskulturer med høy tillit, hjelper vi virksomheter og organisasjoner over hele verden.

Great Place to Work bidrar til et bedre samfunn ved å hjelpe organisasjoner til å bli bedre arbeidsplasser

Jobben min er todelt, jeg jobber med markedskommunikasjon (50 %) og som prosjektansvarlig (50 %).

Arbeidet innenfor markedskommunikasjon handler om alt som har med eksternkommunikasjon på vegne av selskapet å gjøre, det være seg nettsider, sosiale medier, arrangementer etc.

Å være prosjektansvarlig innebærer at jeg følger en kunde fra kontrakten signeres, underveis i informasjonsinnsamlingsarbeidet (medarbeiderundersøkelse og lederpraksisundersøkelse + kulturanalyse), analyse av data og til slutt presentasjon for kunde.

Hva er det beste ved jobben din?

Great Place to Work er et lite selskap i form av antall ansatte, så friheten er stor til å gjøre det en har lyst til. I og med at jobben er todelt er hverdagen passe mangefassettert, og jeg får jobbe med mange ulike oppgaver og utfordringer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg leverte masteroppgaven i mai 2014, og hadde sommerjobb frem til august. Søkte mange forskjellige jobber den påfølgende høsten, blant annet hos Great Place to Work. Fikk tilbud om fast ansettelse fra og med 1. desember 2014.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Evnen til å kunne trekke ut essenser blant store mengder data er essensielt i denne jobben. Forståelse innenfor translasjonsbegrepet (STS) er også svært nyttig i arbeidet når vi kommuniserer noe av det samme budskapet til mennesker i vidt forskjellige bransjer.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Det at jeg hadde verv som leder for Markedsføringsgjengen på Samfundet samt deltidsjobb i kommunikasjonsavdelingen i Studentsamskipnaden hadde nok noe å si for at jeg ble innkalt til intervju.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist.

Litteraturforsker og førstebibliotekar

Navn: Marius Warhold Haugen

Utdanning:

Arbeidssted: Litteraturforsker og førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket.

"Et annet språk innebærer jo nettopp en litt annen vinkling på verden"

Litteraturforsker og førstebibliotekar

Navn: Marius Warhold Haugen

Utdanning:

Arbeidssted: Litteraturforsker og førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket.

"Et annet språk innebærer jo nettopp en litt annen vinkling på verden"

 

Marius Warhold HaugenHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Jeg er førstebibliotekar på seksjon for humaniora og samfunnsvitenskap på NTNU Universitetsbiblioteket. Her er jeg fagansvarlig for fransk, spansk, engelsk, allmenn litteraturvitenskap, lingvistikk og anvendt språkvitenskap. Det innebærer blant annet at jeg bestemmer hva bibliotekets samlinger skal inneholde innen disse fagene, og at jeg underviser studenter og ansatte i hvordan de best skal finne frem til litteratur og informasjon. Jeg holder også innimellom på med egen forskning.

Jeg har også arbeidet som salgs- og informasjonsmedarbeider på Ringve Museum, hvor jeg fikk god bruk for språkkunnskapene mine. I tillegg har jeg undervist i fransk språk og litteratur en kort periode, både på universitetet og i skoleverket.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Som fagansvarlig for fransk er naturligvis studiet av direkte betydning for jobben min. Samtidig handler språk- og litteraturstudier om å lære seg en måte å tenke og arbeide på, like mye som det spesifikke temaet man skriver oppgave om. At jeg har lært meg grundig et fremmedspråk gjør nok også at jeg evner å se en sak fra flere sider. Et annet språk innebærer jo nettopp en litt annen vinkling på verden.

Som litteraturviter har jeg dessuten lært meg å forholde meg kritisk og fortolkende til tekst og språklig mening. Det er uvurderlig for de fleste jobber der man arbeider med tekst, eller rett og slett skal kommunisere med andre mennesker.

I en verden med stadig mindre rom for fordypning og tid til refleksjon er det dessuten en stor fordel å ha erfaring med å gjennomføre et individuelt forskningsprosjekt, slik både doktor- og mastergradsstudiene er. Det å ha evnen til kunne gå i dybden av ting, samtidig som man tenker langsiktig og kan trekke lange linjer, er av stor betydning for meg når jeg nå driver prosjektarbeid i denne jobben.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Å studere fransk på universitetet i Norge gir en unik anledning til å se fransk og norsk i sammenheng med hverandre. Det bringer frem nye perspektiver på kulturelle, språklige og politiske forskjeller. Jeg vil samtidig sterkt anbefale at man reiser på utveksling til et franskspråklig land i minst ett semester, både for språkferdighetens del og for å kunne kjenne kulturforskjellene på kroppen. Tenk dessuten langsiktig: I fransk språk, litteratur og kultur finner du en kjærlighet for livet!

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave om natursymbolikk i romanen Un roi sans divertissement (1948) av Jean Giono. Senere skrev jeg en doktoravhandling om vandringen som filosofisk og estetisk figur hos Jan Potocki. Sistnevnte var en polsk, franskspråklig greve, forfatter og eventyrer som skrev en rekke reiseskildringer og teaterstykker, samt én gedigen roman, Manuscrit trouvé à Saragosse (1794-1814). Romanen er et av de store mesterverkene i europeisk litteratur.

Det var et stort privilegium å få lov til å fordype meg i disse tekstene og den konteksten de ble til i. Det har gitt meg inngående kjennskap til en sentral periode i vår historie, og anledning til bedre å forstå det samfunnet vi har i dag.

Både arbeidet med masteroppgaven og doktoravhandlingen gav meg uvurderlig trening i selvstendig arbeid og utviklet en rekke evner som er helt avgjørende for jobben min. Det utviklet blant annet evnen min til å tenke abstrakt, og lærte meg å bruke språket som redskap til å fortolke, analysere og forstå verden.

Lektor i videregående skole

Navn: Sigrid Lüllau

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i fransk, religion og etikk og sosiologi og sosialantropologi ved Verdal videregående skole.

"Å undervise i fremmedspråk i videregående skole er først og fremst veldig gøy!"

Lektor i videregående skole

Navn: Sigrid Lüllau

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i fransk, religion og etikk og sosiologi og sosialantropologi ved Verdal videregående skole.

"Å undervise i fremmedspråk i videregående skole er først og fremst veldig gøy!"

Sigrid Lüllau

Sigrid Lüllau bruker kreativiteten sin hver dag på jobben.

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Nå underviser jeg i fransk, religion og etikk og sosiologi og sosialantropologi ved Verdal videregående skole. Jeg har også undervist i fransk ved flere andre skoler, både videregående skoler og ungdomsskoler.

Som student hadde jeg blant annet jobb som guide på Stiklestad, hvor jeg fikk brukt språkkunnskaper i engelsk og fransk. Jeg vil også trekke frem utvekslingsoppholdet mitt ved Universitetet i Caen i Frankrike. Dette tilbudet fikk jeg som en del av fransk mellomfag. I dag har man muligheten til å ta et årsstudium i fransk på dette universitetet!

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Franskfaget har vært en døråpner for meg, og har flere ganger vært en utløsende faktor til at jeg har fått jobben jeg søkte på. Å undervise i fremmedspråk i videregående skole er først og fremst veldig gøy! I tillegg til fransk språk er også kulturkunnskap, historie og litteratur viktige deler av franskfaget i skolen.

Å være språklærer er et kreativt yrke som gir rom for stor variasjon i undervisningsmetoder. 

 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Jeg vil selvfølgelig anbefale språkinteresserte ungdommer å velge fransk. Jobb eller studér i Frankrike! I tillegg til at du lærer språket, blir du kjent med fransk kultur og tradisjon på en helt annen måte enn om du bare studerer på et norsk universitet. Å studere fransk, i kombinasjon med andre fag, gjør deg også attraktiv på arbeidsmarkedet. Fransk er verdens vakreste språk!

Hva skrev du hovedoppgave om?

Jeg skrev hovedoppgave innenfor fransk litteratur, nærmere bestemt om Marguerite de Navarre, en fremstående forfatter i den franske renessansen. Temaet var hvordan hennes hovedverk «L'Heptaméron» gjenspeilte hovedidéene i renessansehumanismen.

Marguerite de Navarre var opptatt av kvinnens stilling i samfunnet i brytningsfasen mellom middelalder og renessanse. Arbeidet med hovedoppgaven var et absolutt høydepunkt i studietiden min. Jeg synes det var interessant å fordype seg i så viktig periode i europeisk historie. Marguerite de Navarre var forut for sin tid, og tankene hennes fremstår aktuelle også i dag.

Det jeg lærte mest av var å jobbe selvstendig, søke informasjon og gjennom veiledning gjøre oppgaven til mitt eget produkt.

Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF

Navn: Ida Rambæk

Utdanning:

Arbeidssted: Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF Byggforsk

"I jobben har jeg fått mulighet til å utvikle meg faglig og forme min egen stilling. I dag har jeg drømmejobben!"

Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF

Navn: Ida Rambæk

Utdanning:

Arbeidssted: Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF Byggforsk

"I jobben har jeg fått mulighet til å utvikle meg faglig og forme min egen stilling. I dag har jeg drømmejobben!"

Ida Rambæk, fotoIda Rambæk var usikker på om det ville være interessant for en filolog å jobbe i en teknologibedrift, men i dag mener hun at hun har drømmejobben i SINTEF Byggforsk.

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Nå jobber jeg som kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF Byggforsk. Arbeidsoppgavene mine er blant annet å hjelpe forskere med å formidle sin kunnskap til byggenæringen og til media, og å markedsføre SINTEFs produkter og tjenester på nett og i sosiale medier.

Etter utdannelsen ble jeg vitenskapelig assistent og etterhvert stipendiat i et forskningsprosjekt om oversettelse, men oppdaget at jeg ønsket å jobbe med flere kolleger rundt meg, ha mer varierte oppgaver og høyere tempo i arbeidshverdagen. Jeg var heldig og fikk jobb som markedskonsulent i fagbokforlaget Unipub (nå Akademika) hvor jeg hadde tatt oppdrag som korrekturleser mens jeg studerte. Som markeds-konsulent lagde jeg pressemeldinger og annonser, og jeg hadde mye kontakt med media og kunder. Vikariatet var veldig viktig for veien min videre, ikke minst fordi jeg lærte noe om hvilken type arbeidsoppgaver jeg trives med. Stillingen i SINTEF Byggforsk ble utlyst på vanlig måte, og erfaring fra forlag i tillegg til utdannelsen min var avgjørende for at jeg fikk jobben.

Før jeg så stillingsannonsen, ante jeg ikke at SINTEF drev med forlagsvirksomhet, og jeg lurte litt på om det ville være interessant for en filolog å jobbe i en teknologibedrift. Heldigvis blir jeg lett engasjert i nye fagområder, og jeg har daglig stor glede av å bidra til at kunnskap om for eksempel energivennlige bygg blir formidlet til media og myndigheter på en forståelig måte. Jobben jeg har i dag er ikke den samme som ble utlyst for ni år siden, og jeg har fått mulighet til å utvikle meg faglig og forme min egen stilling. I dag er jobben blitt min drømmejobb!

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

En stor del av jobben min består i å gi innspill og forbedre tekster andre har skrevet. For å kunne gi gode tilbakemeldinger til en forfatter, må man først og fremst være en god og oppmerksom leser, og gjennom studiene fikk jeg masse erfaring med tekstanalyse. Studerer man fremmedspråk og oversettelse, lærer man også hva som kjennetegner det norske språket, og den kunnskapen bruker jeg aktivt når jeg arbeider med tekster. Å delta i og lede kollokviegrupper var også en fin mulighet til utvikling, og mer sosialt enn å sitte på lesesalen. Når man hjelper andre til å skrive bedre, blir man også bedre selv!

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Fordyp deg i noe som engasjerer deg. Da blir det både morsommere og enklere å fullføre studiene, og det øker sjansen for at de blir relevante for deg senere.

Studerer du fremmedspråk, lærer du veldig mye mer enn et fremmed språk. Det å ha en analytisk tilnærming til tekst, er avgjørende når man arbeider med formidling, uavhengig av hva som skal formidles.

Hva skrev du hovedfagsoppgave om?

Jeg har alltid vært opptatt av både språk og litteratur, og ved å skrive hovedoppgave om litterær oversettelse fikk jeg kombinert begge interessene. Jeg sammenlignet to norske oversettelser av den klassiske tragedien Phèdre av Racine, og undersøkte hvordan metaforer og metonymier i originalteksten var blitt oversatt til norsk. Den oversettelsen som ble best mottatt av det norske publikumet, hadde gjennomgående tatt større hensyn til norske leseres kunnskaper om mytologi, og til det norske språkets rytme og særegenhet.

Daglig leder i Kunnskapsløypa AS

Navn: Jonas Langset Hustad

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Kunnskapsløypa AS

"Film er håndtverk, og må utøves for å læres"

Daglig leder i Kunnskapsløypa AS

Navn: Jonas Langset Hustad

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Kunnskapsløypa AS

"Film er håndtverk, og må utøves for å læres"


Hva jobber du med?

Jonas Langset Hustad

Jeg driver filmselskapet Kunnskapsløypa som spesialiserer seg på film om forskning og teknologi. Jeg jobber med drift og salg, men produserer også mye av filmene selv. Da tar jeg varierte (og gjerne flere) roller, inkludert manus, regi, foto og klipp.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg lager film! Jeg får utforme filmprosjekter helt fra idéstadiet, gjennom innspilling og til de siste finjusteringene i klippen. Jeg jobber med oppdragsgivere jeg føler kommuniserer noe viktig med filmene, som NTNU, Technoport og Mat fra Hagen. Jeg får stadig sjansen til å leke meg med mediet og lære nye ting.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien begynte underveis i studiene, da Marie Lauvås stiftet Kunnskapsløypa og hyrte meg inn til å produsere film. I slutten av studiene hadde vi et godt etablert samarbeid, og jeg fikk sjansen til å ta over selve driften.

Gjør ting ved siden av! Bli med i Studentmediene, se etter muligheter for samarbeid og filmproduksjon med menneskene rundt deg.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker alt jeg har lært i den praktiske delen av studiene, samt all kompetanse jeg har opparbeidet meg ved siden gjennom frivillig arbeid og freelancing. Filmvitenskapen er også nyttig for en dypere forståelse av mediet, og noe av realfagdelene jeg har sveipet innom i valgfag har hjulpet meg i skildring av forskning og teknologi.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var frivillig medlem i Student-TV i tre år, noe som har vært ekstremt viktig både med tanke på kompetanse og kontaktnettverk. Mitt ene semester som underredaktør har også forberedt meg (litt) til administrasjonsdelen av jobben jeg nå har. Jeg freelancet også aktivt for en rekke arbeidsgivere, noe som gav meg helt nødvendig arbeidserfaring.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Gjør ting ved siden av! Bli med i Studentmediene, se etter muligheter for samarbeid og filmproduksjon med menneskene rundt deg. Film er håndtverk, og må utøves for å læres. Ikke la ideene forbli i hodet ditt, sett de ut i livet. Lær av det som går galt og kos deg med det som går bra. Plag erfarne folk med spørsmål, google resten. Ikke få panikk.

Lektor ved Blussvoll skole

Navn: Daniel Gauseth

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Trondheim kommune ved Blussuvoll skole

"Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig"

Lektor ved Blussvoll skole

Navn: Daniel Gauseth

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Trondheim kommune ved Blussuvoll skole

"Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig"


Hva jobber du med?

Daniel Gauseth

Jobber som lektor ved en ungdomsskole i Trondheim i fagene engelsk og samfunnsfag.

Hva er det beste ved jobben din?

Interaktiv læring med elever, og formidling av historiefaget.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Bachelor-grad med fordypning i engelsk og historie, fulgt av PPU, etterfulgt av mastergrad mens jeg arbeidet i skolen.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kunnskap fra studiene i historie gir faglig trygghet og muliggjør gode fordypningsoppgaver for elevene - f. eks ved å bruke mikrohistorie til å belyse noe i en større sammenheng. Erfaringsmessig er det lettere for elevene å få et forhold til en tidsepoke gjennom kjennskap til enkeltpersoners skjebne gjennom historien. Hva angår engelsk er kjennskap til det engelske samfunn, engelsk litteratur, tekst og prosaanalyse gode utgangspunkt for undervisning i engelsk både ved ungdomsskole og videregående.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Etter fullført bachelorgrad jobbet jeg deltid i skolen gjennom resten av studiene.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig. Dersom man ikke trives i klasserommet - som klasseleder og i relasjon med ungdom - velg bort læreryrket. Svaret på dette får man gjennom praksis i skolen.

Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Navn: Siri Sæther

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

"Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student."

Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Navn: Siri Sæther

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

"Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student."


Hva jobber du med?

Siri SætherJeg underviser i norsk og historie på påbyggslinja ved en videregående skole i Trondheim.

Hva er det beste ved jobben din?

Å ha en spennende og varierende arbeidshverdag, med mye kontakt med både elever og kolleger, der ingen dager er like.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg søkte på tre-fire stillinger ved videregående skoler i Trondheim, og fikk intervju ved to av dem. Jeg fikk jobben min, ved en av disse skolene, i juni 2014, samme måned som jeg var ferdig ved NTNU.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker både det spesifikt faglige og de mer generelle ferdighetene. Metoder, framstillingsevne og arbeidformer har jeg stort sett hentet fra PPU (praktisk-pedagogisk utdanning), mens det mer spesifikt faglige kommer fra nordisk og historie. Det er også mye jeg har måttet lære meg på nytt, som vi ikke har vært innom i studiene.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet som lærervikar, både for Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Manpower. Erfaringene har nok hjulpet meg både i å få jobb og i jobben generelt.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

- Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student. Det tar tid å venne seg til arbeidshverdagen, alle nye inntrykk og nye forventninger som stilles til deg. Vær tålmodig og hold hodet kaldt, rutinene kommer etterhvert. 

Informasjonsrådgiver i Innoco AS

Navn: Monica Michelsen

Utdanning:

Arbeidssted: Informasjonsrådgiver i Innoco AS

"Engasjer deg i studentfrivilligheten! Du erverver unik kunnskap, samt knytter verdifulle kontakter for veien videre"

Informasjonsrådgiver i Innoco AS

Navn: Monica Michelsen

Utdanning:

Arbeidssted: Informasjonsrådgiver i Innoco AS

"Engasjer deg i studentfrivilligheten! Du erverver unik kunnskap, samt knytter verdifulle kontakter for veien videre"


Hva jobber du med?

Monica Michelsen

Informasjon, kommunikasjon og presse.

Hva er det beste ved jobben din?

Muligheten til å skrive, behandle informasjon og arbeide tverrfaglig i team.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Det tok litt tid, men jeg ble kjent med sjefen der jeg jobber nå via en bekjent i studentavisen i Trondheim (Under Dusken).

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker evnen til å tilegne meg og bearbeide informasjon, samt mer spesifikke visuelle og kommunikative kunnskaper.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, satt som nestleder og var journalist i Under Dusken.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Engasjer deg i studentfrivilligheten! Du erverver unik kunnskap, samt knytter verdifulle kontakter for veien videre.

Tekstforfatter i DigitasLBi

Navn: Mia Katrine Nilsen

Utdanning:

Arbeidssted: Tekstforfatter i DigitasLBi

"Jeg bruker ikke så mye direkte kunnskap fra studiene i arbeidshverdagen min, men hadde nok ikke fått denne jobben dersom jeg ikke hadde utdanning innen media"

Tekstforfatter i DigitasLBi

Navn: Mia Katrine Nilsen

Utdanning:

Arbeidssted: Tekstforfatter i DigitasLBi

"Jeg bruker ikke så mye direkte kunnskap fra studiene i arbeidshverdagen min, men hadde nok ikke fått denne jobben dersom jeg ikke hadde utdanning innen media"


Hva jobber du med?

Mia Katrine Nilsen

Jeg jobber som tekstforfatter i det internasjonale mediebyrået DigitasLBi som har sitt norske kontor i Trondheim. Vi jobber med søkemotoroptimalisering, som vil si synlighet på nett for ulike kunder.
Jeg skriver innhold til nettsider og drifter blogger på kundenes hjemmesider, samt korrekturleser andres tekster og jobber med oversettelse.

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg får jobbe i et kreativt miljø, med mange ulike kunder fra en rekke ulike felt. Jeg liker å gjøre research og produsere tekst.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter studiene var jeg selvstendig næringsdrivende i ca et halvt år. Jeg jobber frilans som journalist, drev med en del markedsføringsarbeid innen teaterfeltet og jobbet med krisekommunikasjon. 
Jeg begynte å se på aktuelle jobber etterhvert, søkte på en utlysning og fikk den stillingen jeg har i dag.

Ta på deg verv og bygg nettverk. Gjør en god jobb med alt du gjør, da blir du lagt merke til, noe som kan føre til en jobb senere.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Hovedjobben min består i tekstproduksjon, noe jeg har god erfaring med fra studiet. Jeg må også i høy grad være selvgående i min jobb, og det var jeg vant med fra studier ved universitetet. Jeg bruker ikke så mye direkte kunnskap fra studiene i arbeidshverdagen min, men hadde nok ikke fått denne jobben dersom jeg ikke hadde utdanning innen media. Likevel tror jeg det er arbeidserfaringen min og personlig egenskaper som veide tyngst da jeg søkte jobb.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet deltid gjennom hele studietiden og har vær aktiv i frivilligheten på Samfundet hele tiden. Der har jeg hatt både styreverv og lederverv. Summen av dette tror jeg hadde stor betydning for å få jobb, da det viser høy arbeidskapasitet og engasjement.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ta på deg verv og bygg nettverk. Gjør en god jobb med alt du gjør, da blir du lagt merke til, noe som kan føre til en jobb senere.

Assistent i SFO

Navn: Jon Sverre Aase

Utdanning:

Arbeidssted: Assistent i SFO

"Ikke tenk at du er klar, eller ferdig utlært med en gang"

Assistent i SFO

Navn: Jon Sverre Aase

Utdanning:

Arbeidssted: Assistent i SFO

"Ikke tenk at du er klar, eller ferdig utlært med en gang"


Hva jobber du med?

Jon Sverre Aase

Jeg er assistent i SFO ved Skeie skole. Jeg jobber deltid. 

Hva er det beste ved jobben din?

Menneskene og samholdet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg trengte en jobb ved siden av masterstudiet jeg nå fullfører.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg forsøker så godt jeg kan å la barna være barn på deres egne premisser med fri lek, estetisk utfoldelse og åpne dialoger mellom alle involverte. Det er viktig å skape erfaringer basert på praksis, og relatere det til teori.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Dette er en deltidsjobb jeg har ved siden av studiene mine i dag. Så jeg er både i jobb og student.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Vær åpen, vær deg selv og jobb hardt for å by på deg selv i jobbsituasjoner. Folk er interessert i hva du kan bringe på bordet. Tenk samtidig prosessuelt, ikke tenk at du er klar, eller ferdig utlært med en gang.

Senior saksbehandler i Lindorff AS

Navn: Hans Magnus Fuhr Ellingsen

Utdanning:

Arbeidssted: Senior saksbehandler i Lindorff AS

"Alle vervene mine kom godt med som bidrag til at jeg fikk jobben i Lindorff AS"

Senior saksbehandler i Lindorff AS

Navn: Hans Magnus Fuhr Ellingsen

Utdanning:

Arbeidssted: Senior saksbehandler i Lindorff AS

"Alle vervene mine kom godt med som bidrag til at jeg fikk jobben i Lindorff AS"


Hva jobber du med?

Hans Magnus Fuhr Ellingsen

I dag jobber jeg som Senior saksbehandler for Lindorff AS. Avdelingen min heter utleggspant hvor jeg daglig behandler arbeidsoppgaver i forbindelse med vanlig kundekontakt, økonomiske saker forbundet med pant i eiendom, bil, løsøre m.m. Jeg vurderer økonomi, fremtidige økonomiske utsikter, enten sammen med kunder, advokater, NAV m.m. Videre behandler jeg forespørsler per telefon, mail og lignende. 

Jeg har vært ansatt i Lindorff AS siden jeg avsluttet bachelorgraden min. Tidligere jobbet jeg på DNB sin fagavdeling innen Lindorff konsernet.

Hva er det beste ved jobben din?

Variasjonen i hverdagen. Både skriftlig og muntlig korrespondanse enten med kunde, advokater, tingretten m.m. Godt arbeidsmiljø og fremtidsutsikter. Gode arbeidsvilkår og gode kollegaer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

En enkel telefon og to dybdeintervju.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Generelle muntlige og skriftlige egenskaper. Men føler også min forståelse for media og hvordan den enkelte tenker kommer fram i jobben. I tillegg har jeg fått faglig dybde i hvordan forstå medietekster og andre tekster etter analyseoppgaver gjennom studiene. Videre bruker jeg også kompetansen på mindre oppdrag som jeg frivillig tar på meg via jobb og andre kollegaer.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var med i studentmediene/Under Dusken, samt er en av gründere til linjeforeningen på Medievitenskap. Alle vervene mine kom godt med som bidrag til at jeg fikk jobben i Lindorff AS. Uansett er det gullverdt å ha frivillige verv med seg på CV-en.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

  • Bruk telefonen aktivt og vær engasjert i den jobben du ønsker. 
  • Bruk god tid og skriv en god CV.
  • Bruk kjente og gjerne kom i kontakt med kollegaer til venner/foreldre eller andre i den/de bedriftene du ønsker å søke om jobb. 
  • Ikke gi opp selv om du skulle få avslag.
  • Ser du fremtids/utviklingsmuligheter innen en bedrift du starter i, vær engasjert og vis interesse for dette i stedenfor å hige etter å kun "finne" drømmejobben. Alle må starte et sted.
  • Ta etterutdanning og/eller meld deg på kurs i den bedriften du får jobb i.
  • Vær allsidig. Det er en rekke private bedrifter og offentlige institusjoner som trenger råd/veiledning eller lignende selvom du ikke nødvendigvis jobber eksakt med det du er utdannet som.

Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

Navn: Nils Todal

Utdanning:

Arbeidssted: Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

"Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt"

Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

Navn: Nils Todal

Utdanning:

Arbeidssted: Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

"Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt"


Hva jobber du med?

Nils Todal

Jeg jobber som tekniker ved Trondheim kunstmuseum. Der monterer jeg utstillinger, henger bilder, bygger installasjoner etc. i samarbeid med kunstnere og kurator. Jeg monterer også ned og pakker kunst, og tilbakestiller rom til opprinnelig stand etter utstilling. I tillegg kommer en mengde av hva man kan kalle vaktmesteroppgaver.

Hva er det beste ved jobben din?

Å jobbe med og hele tiden være omgitt av kunst.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien til jobben gikk til stor del på siden av og parallelt med studiene. Erfaring fra museum- og vaktmesterjobbing, samt gode referanser ga meg jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kompetansen fra studiene kommer ikke til særlig praktisk nytte i den jobben jeg har nå, annet enn at den eventuelle forståelsen av mennesker, samfunn og sosiale strukturer jeg har tilegnet meg, virker inn på hvordan jeg forholder meg til og tolker kunst. 

Jeg har dog tidligere jobbet en kort periode som norsklærer for innvandrere (hovedsaklig asylanter fra nordøst-afrika og midtøsten). Der fikk jeg bruk for både min kulturforståelse, og evne til kulturoversettelse. Jeg har også jobbet noe med oversettelser og korrekturlesning av ulike typer tekst, fra romaner til nettsteder for hårprodukter). Der har evnen til å kunne gå inn i en tekst, utlede dens budskap og bearbeide den systematisk og målrettet, kommet til nytte. 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet parallelt med studiene i det meste av studietiden. Mye av tiden på museum.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt.