Institutt for energi- og prosessteknikk

Vannkraftlaboratoriet

NTNUs Vannkraftlaboratoriet er godt utstyrt med muligheter for avansert testing, og programvare for simulering av:

  • Hydrodynamiske maskiner og system
  • Vannkraft - både styring og regulering av vannkraftturbiner og pumper; samt konstruksjon og analyse
  • Hydrostatiske maskiner og system
  • Oljehydraulikk og pneumatikk - Styring og regulering av oljehydrauliske og pneumatiske kraftsystemer.

Satsingsområder

Hovedtema innenfor undervisning og forskning ved Vannkraftlaboratoriet er hydrauliske strømningsmaskiner og systemer, samt oljehydraulikk. Det nye laboratoriet er bygd etter "multi purpose-konseptet" og inkluderer en rekke muligheter og aktiviteter knyttet til undervisning og FoU innen området strømningsmaskiner og væsketransportsystemer. 

Forskningen som foregår på laben er sterkt knyttet til masteroppgaver og Ph.d.-avhandlinger, og du finner våre fagtilbud, forslag til prosjekt- og diplomoppgaver og muligheter til etterutdanning under studier.

I Vannkraftlaboratoriet finner du Norsk Vannkraftsenter.

Kontakt Vannkraftlaboratoriet

Telefon:
+ 47 73 59 38 57

Besøksadresse:
Vannkraftlaboratoriet, Alfred Getz vei 4, 7491 Trondheim

Leder:
Professor Torbjørn K. Nielsen