Bakgrunn og aktiviteter

Bioingeniør  Trondheim Ingeniørhøgskole
Videreutdanning i veiledningspedagogikk og i biobanking  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Master of Science in Healthcare Informatics DMF/NTNU

 Undervisning i hematologi og koagulasjon samt innovasjon og entreprenørskap.