Bakgrunn og aktiviteter

Elisabetta Tedeschi (1980) er Professor ved Institutt for Elkraftteknikk. Hun tilhører gruppen for Kraftsystemer. Hennes stilling er finansiert av DNV GL.

Professor Tedeschi er utdannet Sivilingeniør ved Universitetet i Padova, Italia, og har en doktorgrad i Industriell Teknologi ved samme universitet.

 

Se hennes engelske side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bergna-Diaz, Gilbert; Sanchez Acevedo, Santiago; Tedeschi, Elisabetta. (2017) Port Hamiltonian Modelling of Modular Multilevel Converters with Fixed Equilibrium Point. 2017th International Conference on Ecological Vehichles and Renewable Energies (EVER).
  • Bergna-Diaz, Gilbert; Zonetti, Daniele; Sanchez Acevedo, Santiago; Tedeschi, Elisabetta; Ortega, Romeo. (2017) PI Passivity-based Control of Modular Multilevel Converters for Multi-Terminal HVDC Systems. 2017 IEEE 18th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics - COMPEL.
  • Garces, Alejandro; Sanchez Acevedo, Santiago; Bergna-Diaz, Gilbert; Tedeschi, Elisabetta. (2017) HVDC meshed multi-terminal networks for offshore wind farms: Dynamic model, load flow and equilibrium. 2017 IEEE 18th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics - COMPEL.
  • Sanchez Acevedo, Santiago; Tedeschi, Elisabetta; Bergna, Gilbert. (2017) Tuning of Control Loops for Grid-Connected Modular Multilevel Converters under a Simplified Port Representation for Large System Studies. 2017th International Conference on Ecological Vehichles and Renewable Energies (EVER).
  • Sanchez Acevedo, Santiago; Tedeschi, Elisabetta; Bergna-Diaz, Gilbert; D'Arco, Salvatore; Sanz, Marina. (2017) Impedance computation for power electronic converters with Hilbert transform. 2017 IEEE 18th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics - COMPEL.