Egil Tjåland

Instituttleder Institutt for geovitenskap og petroleum
73594934 92613807
S. P. Andersens veg 15A, PTS I * L318

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Ursin, Bjørn; Ekren, Bjørn Olav; Tjåland, Egil. (1996) Linearized elastic parameter sections. Geophysical Prospecting. vol. 44.
  • Ursin, Bjørn; Tjåland, Egil. (1996) The information content of the elastic reflection matrix. Geophysical Journal International. vol. 125.
  • Ursin, Bjørn; Tjåland, Egil. (1993) The accuracy of linearized elastic parameter estimation. Journal of Seismic Exploration.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Tjåland, Egil; Kvamsdal, Trond; Amundsen, Jørn Aslak; Lie, Knut-Andreas; Maincon, Philippe; Rønquist, Einar; Skjetne, Paal; Åstrand, Per-Olof; Nystad, Arild Normann. (2010) Computational Science and Engineering: Challenges and Opportunities. 2010. ISBN 978-82-995202-0-1.
  • Tjåland, Egil. (1993) Analysis of the elastic reflection matrix. 1993. ISBN 82-7119-596-4. Doktor ingeniøravhandling (1993:12).