TPG4130 - Seismisk tolkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å gi studentene grunnleggende ferdigheter i tolkning av seismiske data. Kurset dekker elementer som

- Prinsipper bak seismisk innsamling og prosessering,
- Seismisk-brønn kalibrering,
- Innføring i grunnleggende seismiske tolkningsteknikker,
- Innføring i strukturell og stratigrafisk tolkning fra seismikk,
- Kartgenerering,
- Hastigheter og dybdekonvertering,
- Seismisk amplitude og attributt analyse,
- "Play" og prospektevaluering.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene vil få en innføring i tolkningsmetodikk for 2D- og 3D-seismikk. De vil utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor strukturell og stratigrafisk tolkning samt kunnskap om hvordan analysere seismiske refleksjoner fra litologiske grenseflater i undergrunnen.

Kunnskaper:
Studentene skal ha oversikt over grunnleggende tolkningsstrategi og metodikk for både 2D- og 3D-seismikk. De skal kjenne til prinsippene bak og kunne gjennomføre strukturell og stratigrafisk tolkning fra seismiske data. De skal ha grunnleggende teoretisk kunnskap om refleksjoner fra geologisk grenseflater observert som seismiske eventer og praktisk bruk av amplitude mot offset/vinkel analyse.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne bruke et seismisk tolkningsprogram for 2D- og 3D-seismikk. De skal også kunne beregne volum og kjenne prinsippene bak prospektrisking. De skal være i stand til å foreta en regional seismisk kartlegging i tillegg til detaljert seismisk prospektevaluering.

Generell kompetanse:
Studentene skal være i stand til å tolke seismikk hvor målet er å identifisere og avgrense prospekter og gjennomføre detaljert reservoarkarakterisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. I øvingstimene får studentene mulighet til å praktisere teoretisk kunnskap fra forelesningene gjennom tolkningsoppgaver på papir og arbeidsstasjoner. Øvingene løses enten ved gruppearbeid (3-5 personer) eller individuelt. Øvingene omfatter regional seismisk tolkning av 2D data og prospektevaluering ved bruk 3D seismiske data. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60 %) og obligatoriske øvinger (40 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bok, forelesningsnotat og vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4024 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 01.06.2018 09:00 E6 , F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.