course-details-portlet

TPG4130 - Seismisk tolkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentene grunnleggende ferdigheter i tolkning av seismiske data. Emnet dekker elementer som
- Prinsipper bak seismisk innsamling og prosessering,
- Seismisk brønnkalibrering,
- Innføring i grunnleggende seismiske tolkningsteknikker,
- Innføring i strukturell og stratigrafisk tolkning fra seismikk,
- Kartgenerering,
- Hastigheter og dybdekonvertering,
- Seismisk amplitude- og attributtanalyse,
- "Play" og prospektevaluering.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene vil få en innføring i tolkningsmetodikk for 2D- og 3D-seismikk. De vil utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor strukturell og stratigrafisk tolkning samt kunnskap om hvordan analysere seismiske refleksjoner fra litologiske grenseflater i undergrunnen.

Kunnskaper:
Studentene skal ha oversikt over grunnleggende tolkningsstrategi og metodikk for både 2D- og 3D-seismikk. De skal kjenne til prinsippene bak og kunne gjennomføre strukturell og stratigrafisk tolkning fra seismiske data. De skal ha grunnleggende teoretisk kunnskap om refleksjoner fra geologiske grenseflater observert som seismiske eventer og praktisk bruk av amplitude mot offset/vinkel analyse.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne bruke et seismisk tolkningsprogram for 2D- og 3D-seismikk. De skal også kunne beregne volum og kjenne prinsippene bak prospektrisking. De skal være i stand til å foreta en regional seismisk kartlegging i tillegg til detaljert seismisk prospektevaluering.

Generell kompetanse:
Studentene skal være i stand til å tolke seismikk hvor målet er å identifisere og avgrense prospekter og gjennomføre detaljert reservoarkarakterisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. I øvingstimene får studentene mulighet til å praktisere teoretisk kunnskap fra forelesningene gjennom tolkningsoppgaver på papir og arbeidsstasjoner. Øvingene løses enten ved gruppearbeid (3-5 personer) eller individuelt. Øvingene omfatter regional seismisk tolkning av 2D data og prospektevaluering ved bruk 3D seismiske data. Emnet undervises på engelsk. Emnet evalueres av referansegruppe.

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Bok, forelesningsnotat og vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4024 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeofysikk
  • Seismikk
  • Petroleumsgeologi
  • Anvendt geofysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU