Sterkt fagmiljø har lang tradisjon for videreutdanning i ultralyd

Sterkt fagmiljø har lang tradisjon for videreutdanning i ultralyd


Ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU har vi etter hvert en stor portefølje av ultralydkurs rettet mot arbeidstagere ved sykehus i Norge og Norden. Vi tilbyr videreutdanning som gir deltakerne en teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser. Målet er å gi sikker og rask diagnostikk og dermed korte ned diagnoseforløp og behandlingstid. 


Ultralydundervisning. Foto Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU
Ultralydundervisning. Foto Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU

Det startet med et delvis nettbasert og samlingsbasert deltidsstudium innen hjerte og kar i 2011. Dette studiet er primært rettet mot arbeidstagere som arbeider på hjertemedisinsk eller karkirurgisk avdeling eller som har ønske om å kvalifisere seg for slikt arbeid. Målet er å gi disse en studiepoenggivende utdanning i medisinsk ultralydavbildning. Det norske kardiologiske miljøet har hele tiden vært positive til en slik utdanning og har bidratt slik at vi i dag har et formalisert og veletablert utdanningsløp på 60 studiepoeng i medisinsk ultralydavbildning av hjerte og kar. Ti år etter oppstart har 58 ultralydteknikere ha fått sin utdannelse, og alle disse er i jobb i kliniske avdelinger. Studieopplegget har så langt fått svært gode evalueringer både fra studenter og praksisveiledere.

 

Våren 2018 startet vi opp et nytt halvårig kurstilbud rettet mot dialysesykepleiere. Ideen til kurset kom på bakgrunn av erfaringer fra klinikken hos en av våre ultralydteknikere som jobber i kombinert stilling ved NTNU/Haukeland Universitetssykehus. Målet med kurset er å gi sykepleiere ved dialyseavdelingen opplæring i bruk av ultralyd til planlegging, oppfølging og kontroll av dialysefistler – hvilket vil forkorte diagnoseforløp og forenkle hverdagen for pasienter som går til dialyse. De gode tilbakemeldingene tyder på at de uteksaminerte kandidatene blir i stand til selvstendig å gjennomføre ultralydundersøkelse for oppfølging av dialysefistler. Kursene gjennomføres på deltid en gang i året og har siden oppstart vært fullbooket. 

 

Fra høsten 2020 tilbyr vi også et nytt kurs for leger i ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier. Vi ble kontaktet av foreningen for legespesialister i grenspesialiteten nyresykdommer som ønsket et mer spesialisert kurs for sin faggruppe. Dette kurset er planlagt inn og skal på sikt godkjennes som en del av spesialistutdanningen til denne legegruppen.

 

Det siste kurset i vår portefølje ble etablert i etterkant av en henvendelse fra Norsk Kiropraktorforbund. Et masterløp innen ultralyd av muskel og skjelett for helsepersonell finnes foreløpig ikke i Norge. Kiropraktorer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og andre som ønsker en slik utdanning, reiser i dag til f.eks. England hvor det finnes et veletablert utdanningssystem for helsepersonell på dette fagområdet. Fra og med høsten 2023 blir det et eget 2-årig videreutdanningsløp i ultralyd av muskel og skjelett, som kan innpasses i Master i bildediagnostikk ved NTNU. 

 

Alle våre kurs og utdanninger er nettbaserte deltidsstudier som gir god tilgang til høyere utdanning og tilrettelegger for at en sammensatt studentbefolkning skal lykkes i studiene. Videreutdanningen har opptak hvert andre år, mens enkeltkursene har årlig opptak. Studienes oppbygning og organisering gir stor grad av fleksibilitet, og studiene kan følges i kombinasjon med jobb og av kandidater bosatt utenfor Trondheim.

 

Gjennom bruk av nettbaserte undervisningsformer, ønsker NTNU å oppnå en fleksibilitet i studiet, der studentene selv bestemmer når de vil disponere sin studietid innenfor en gitt tidsramme for hvert semester. Praksis er en integrert del av studiet og teori og praksis går parallelt gjennom hele studiet. Hvert semester innledes med en samling på campus i Trondheim med forelesninger og ferdighetstrening og følges deretter opp med leksjoner og arbeidskrav på nett og praksis på studentens eget arbeidssted. Vi arrangerer som regel to 3-dagers samlinger i hvert semester – og i tillegg må studentene komme til Trondheim for å gjennomføre en avsluttende praktisk og muntlig eksamen etter hvert semester.

 

Se også: