Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 2 (8.-13. trinn)


Videreutdanningsstudium på 30 studiepoeng for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker matematikkfaglig fordypning. Studiet bygger på Matematikk 1, 8.-13. trinn (30 studiepoeng) og sammen gir disse et godt grunnlag for å kunne undervise matematikk både på ungdomstrinnet og i videregående skole.


Søknadsfristen er passert

Søknadsfristen for dette studiet var 1. mars. Eventuelle ledige studieplasser vil annonseres her når opptaket via Utdanningsdirektoratet er ferdig, og dette vil være plasser utenfor vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet (Kfk).

Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning.

Undervisningsform

Nettbasert studium med to samlinger per semester.

Hvordan søke opptak?

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves godkjent lærerutdanning og bakgrunn i matematikk og matematikkdidaktikk på minst 30 studiepoeng som tilsvarer Matematikk 1 (8-13) gitt ved NTNU studieåret 2017-2018. Det kreves dessuten tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole.

Innpassing

Noe tilpasning med alternative emner fra NTNUs studieplan kan være mulig, avhengig av den bakgrunn du har i matematikk fra før. Dersom du ønsker å bruke emnene som del av en grad ved NTNU, vil det gjelde spesielle regler for oppbygging av graden.


Studiets innhold

Matematikk 2 består av to moduler på til sammen 30 studiepoeng: Modul 1 (15 studiepoeng) som går i høstsemesteret, og modul 2 (15 studiepoeng) som går i vårsemesteret.

Innholdet i modul 1 er knyttet til de matematikkfaglige emnene lineær algebra og tallteori. Modul 2 er knyttet til det matematikkfaglige emnet geometri og gir dessuten en særskilt fordypning i matematikkdidaktikk.

Hver modul består av to emner á 7,5 studiepoeng, se under. Du kan lese mer om innholdet i de enkelte emnene i studieplanen. Studieplanen er lenket opp via denne nettsiden.

» Se læringsmål for Matematikk 2 (8.-13. trinn)
Emnekode Emne Studiepoeng
MA6201 Lineær algebra og geometri 7,5
MA6301 Tallteori 7,5
Emnekode Emne Studiepoeng
MA6401 Geometri 7,5
EDU6002 Matematikkdidaktikk 7,5
 

Informasjon om samlinger:

To samlinger hvert semester. Hver samling varer i fire dager.

Høsten 2017
Uke Dato
37 14. - 17. september
45 9. - 12. november

 

Våren 2018
Uke Dato
6 6. - 9. februar
15 10. - 13. april

 

Eksamen:

I høstsemesteret er det to skriftlige skoleeksamener. I vårsemesteret er det en skriftlig skoleeksamen og en hjemmeeksamen. Det arrangeres ikke lokale eksamener.

Våren 2018: En skriftlig skoleeksamen som avholdes i Trondheim og en hjemmeeksamen. Det vil ikke tilbys lokal eksamen.

MA6401 Geometri: 14. mai 2018, 09.00-13.00

EDU6002 Matematikkdidaktikk: Innleveringsfrist for hjemmeeksamen, 29. juni kl. 14.00

 


Fri, 19 Jan 2018 14:56:42 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
Epost: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Frode Rønning

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.