Videreutdanning, Trondheim

Matematikk 2

8.-13. trinn 

Videreutdanningsstudium på 30 studiepoeng for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker matematikkfaglig fordypning. Studiet bygger på Matematikk 1, 8.-13. trinn (30 studiepoeng) og sammen gir disse et godt grunnlag for å kunne undervise matematikk både på ungdomstrinnet og i videregående skole.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 

Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning.

Undervisningsform

Nettbasert studium med to samlinger per semester.

Hvordan søke opptak?

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves godkjent lærerutdanning og bakgrunn i matematikk og matematikkdidaktikk på minst 30 studiepoeng som tilsvarer Matematikk 1 (8-13) gitt ved NTNU studieåret 2016-2017. Det kreves dessuten tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole.

Innpassing

Noe tilpasning med alternative emner fra NTNUs studieplan kan være mulig, avhengig av den bakgrunn du har i matematikk fra før. Dersom du ønsker å bruke emnene som del av en grad ved NTNU, vil det gjelde spesielle regler for oppbygging av graden.


Studiets innhold

Matematikk 2 består av to moduler på til sammen 30 studiepoeng: Modul 1 (15 studiepoeng) som går i høstsemesteret, og modul 2 (15 studiepoeng) som går i vårsemesteret.

Innholdet i modul 1 er knyttet til de matematikkfaglige emnene lineær algebra og tallteori. Modul 2 er knyttet til det matematikkfaglige emnet geometri og gir dessuten en særskilt fordypning i matematikkdidaktikk.

Hver modul består av to emner á 7,5 studiepoeng, se under. Du kan lese mer om innholdet i de enkelte emnene i studieplanen. Studieplanen er lenket opp via denne nettsiden.

» Se læringsmål for Matematikk 2
Emnekode Emne Studiepoeng
MA6201 Lineær algebra og geometri 7,5
MA6301 Tallteori 7,5
Emnekode Emne Studiepoeng
MA6401 Geometri 7,5
EDU6002 Matematikkdidaktikk 7,5
 

Informasjon om samlinger:

Høsten 2017

Første samling: 14.-17. september

Andre samling: 9.-12. november

Våren 2018

To obligatoriske samlinger (4 + 4 dager).

Datoene blir publisert senere.

Eksamen:

Tre skriftlige skoleeksamener som avholdes i Trondheim og en hjemmeeksamen. Det vil ikke tilbys lokal eksamen.

Pensumlitteratur:

MA6201: Pensumbok er: Gilbert Strang: Introduction to Linear Algebra, 5. utgave (ISBN: 9780980232776)

MA6301:Det blir lagt ut notater som utgjør pensum i faget.  Det er dessuten anbefalt (men ikke obligatorisk) å bruke læreboken Elementary Number Theory av David M. Burton, 7. utgave (ISBN: 0071289194).

Du finner pensum på www.akademika.no


Tue, 04 Jul 2017 11:47:34 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
Epost: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Frode Rønning

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse