EVU-Kurs

Ultralyd av dialysefistler

Foto: iStock/CristiNistor

Start: 08.01.2024
Søknadsfrist: 19.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: RAT6014

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Ultralyd benyttes både i planlegging, oppfølging og kontroller av dialysefistler, og er et svært nyttig verktøy fordi undersøkelsen er tilgjengelig, pasientnær, dynamisk, billig, uten ubehag og ufarlig for pasient. Ulempen er at ultralyd er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig. Vi tilbyr et kurs som gir deltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser av dialysefistler. Målet er å gi raske, pasientnære og gode ultralydundersøkelser av slike. Dette vil forkorte diagnoseforløpet og forenkle hverdagen for pasient og behandler.

Målgruppe

Fortrinnsvis sykepleiere som jobber i dialyseavdeling, men annet helsepersonell kan vurderes.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng)
  • Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet vedlegges søknaden. Deltakerne må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmåling. I tillegg må det foreligge tillatelse fra avdeling til å gjøre praksisøvelser. Skjema for avtale om praksisplass

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

 

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt at deltakerne har en helsefaglig bachelorgrad, men søkere med annen medisinsk utdanning eller tekniske ingeniørfag er også aktuelle.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digital oppstart i uke 2 med et webinar (dato kommer).

Teoretiske læringsressurser deles digitalt. Teoridelen er et strukturert og modulbasert opplegg i en digital læringsplattform. Innholdet er nettbasert med videoforelesninger, videodemonstrasjoner, fire oppgaver, loggføring av ultralydundersøkelse av AV-fistler samt deltagelse i diskusjonsforum.

To fysiske samlinger i Trondheim hvor fokus vil være praktiske øvelser uten og med pasienter:

  • Første samling to dager medio februar (dato kommer etter 1. desember)
  • Andre samling 20. - 21. mars

Fokus for samlingene vil være praktiske øvelser uten og med pasienter. 

Praksis/øving av ferdigheter på hjemsted.

 

Eksamensbeskrivelse

1-times praktisk teoretisk eksamen.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger, innlevert og godkjent tre arbeidskrav, presentasjon av et kasus og deltakelse på et webinar med medstudenter og lærere, innlevert og godkjent praksislogg.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Et elektronisk kompendium som består av bokkapitler fra kvalitetssikrede bøker og vitenskapelige artikler innen ultralydfysikk, ultralydteknologi, fysiologi, patologi, kirurgi og ultralyddiagnostikk; relatert til arteriovenøse fistler.

Anbefalt litteratur:

Aakhus, Brabrand, Dalen og Husebye: Medisinsk Ultralyddiagnostikk. Klinisk basisbok. Gyldendal Forlag, ISBN 978-82-05-49017-8

Hoskins PR, Thrush A, Martin K: Diagnostic Ultrasound: Physics And Equipment. 3rd ed (2019.) Cambridge University Press; (S4)

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Kurset har 12 plasser. 

Prisinformasjon

Pris: 10000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 600.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Kristin Rambech, Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 22 33
Epost: kristin.rambech@ntnu.no
Christina Kjelby, Høgskolelærer, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: christina.kjelby@ntnu.no
Ingvild Kinn Ekroll, Førsteamanuensis/Forsker, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: ingvild.k.ekroll@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev