EVU-Kurs

Grunnkurs i gjennomføring av prosjekter i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen

Smilende mann

Jan Aleksander Langlo er faglærer på dette kurset prosjektgjennomføring. Foto Anne Line Bakken

Start: 30.08.2023
Slutt: 08.05.2024
Søknadsfrist: 06.08.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6190

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Dette kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen.

Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og vil gi en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Innhold

Emnet gjennomføres med et fleksibelt undervisningsopplegg som kan tilpasses deltakernes arbeidshverdag. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne, og vi anbefaler for størst mulig læringsutbytte at deltakerne jobber sammen i grupper på inntil tre gjennom hele emnet. Deltakere som tilhører samme virksomhet eller som sitter geografisk nært hverandre oppfordres til å danne grupper. Dette meldes inn til kursleder før kurset starter.

Emnet består av fire undervisningsmoduler. Emnet innledes med en introduksjonssamling som gjennomføres digitalt. Deretter gjennomføres undervisningen gjennom tre moduler med nettbasert undervisningsopplegg, før emnet avsluttes med en fjerde modul. Den siste modulen vil i all hovedsak fokusere på gjennomføring og veiledning av semesteroppgaven, der studentene jobber i grupper på inntil tre studenter. Det gjennomføres to samlinger i modul 4, en introsamling og en avsluttende samling. Samlingene er frivillige, men de har stor betydning for læringsutbyttet til den enkelte. Det er satt opp to nettbaserte veiledningstimer gjennom hver av de fire modulene.

Eksamen er en gruppebasert semesteroppgave, som gjennomføres i modul 4 av emnet.

Det legges opp til at deltakerne jobber i grupper på fem personer gjennom hele emnet, så søk gjerne sammen med kollegaer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen.
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Modul 1:
Digitalt oppstartsmøte, onsdag 30. august kl 12-14
Innleveringsfrist modul 1: fredag 20. oktober kl 16:00 
 
Modul 2:
Oppstart modul 2: mandag 23. oktober
Innleveringsfrist modul 2: mandag 18. desember kl 1600 
 
Modul 3:
Oppstart modul 3: tirsdag 2. januar
Innleveringsfrist modul 3: fredag 23. februar kl 1600
 
Modul 4:
Fysisk oppstartsmøte modul 4: torsdag 7. mars kl 1000-1600 Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Innleveringsfrist semesteroppgave: fredag 3. mai kl 1500 
 
Fysisk avslutningssamling: 7.-8. mai Sted: Scandic Nidelven, Trondheim
 
I hver modul tilbys veiledning/"åpent kontor" til gitte tidspunkt.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en semesteroppgave som gjennomføres i modul 4 av emnet.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst" (2023)

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, "Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse" (2023) Fagbokforlaget

Annen informasjon

Maks antall deltakere 50 personer.

Det er ikke studieavgift på dette emnet, men deltakere må selv dekke reise og opphold til de to samlingene i Trondheim.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jan Alexander Langlo, Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 92 24 87 47
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev