EVU-Kurs

Ultralyd av hofte/lyske

Fra en ultralydundersøkelse av lyske ved Aker sykehus

Fra en ultralydundersøkelse av lyske ved Aker sykehus. Foto: Karl Jørgen Marthinsen/NTNU

Start: 04.09.2023
Slutt: 06.12.2023
Søknadsfrist: 01.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 15000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: RAT6004

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Opptakskrav

- Emnet RAT6001 Basal ultralyd

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemstedet 

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales 2-3 års yrkeserfaring som behandler av pasienter med muskelskjelettlidelser etter helsefaglig utdanning.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2023:

Uke 36: dager kommer

Uke 42: dager kommer

Samlingene har obligatorisk oppmøte.

Annen informasjon

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Prisinformasjon

Pris: 15000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 600.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Benny Ehrnholm, Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 21 80
Epost: benny.p.ehrnholm@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no
Tonje Svendsen, Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev