EVU-Kurs

Introduksjon til bærekraftig og sirkulær kjemisk prosessindustri

Kvinne og mann i lab-frakker på et laboratorium.

Laboratorium hvor det arbeides med resirkulering av plast. Foto Kim Ramberghaug

Start: 17.04.2023
Slutt: 07.06.2023
Søknadsfrist: 19.03.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 3,7
Emnekode: KP6006

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


I en verden med store klimautfordringer og hvor naturressursene er under sterkt press, er det avgjørende å minimere/optimalisere ressursutnyttelsen av energi, materialer og andre innsatsfaktorer. Dette er essensen for en bærekraftig og sirkulær prosessindustri.

Målgruppe

Ingeniører og sivilingeniører.

Innhold

Formålet med dette emnet er å gi innblikk i metoder for å evaluere bærekraftighet av prosesser, og å identifisere bærekraftige alternativer og prosessforbedringer som gjør det mulig å utnytte egne og andres avfall eller biprodukter.

Kurset undervises delvis på norsk og delvis på engelsk.

Opptakskrav

Bachelorgrad (3-årig) ingeniørutdanning. Hvis du ikke har bachelorgrad ingeniør (3-årig), kan du etter en individuell vurdering bli tatt opp på realkompetanse. Du må da ha minimum 3 år med relevant arbeidserfaring. 

For å få din søknad behandlet, må du innen søknadsfristen dokumentere at du fyller opptakskravet.

Viktig informasjon: Krav til dokumentasjonAnbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjemi og matematikk tilsvarende innholdet i en teknisk bachelorgrad.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

  • Første samling: 17. april kl 1200 - 1600. Digital
  • Andre samling: 10. mai kl 0900 – 1700 og 11. mai kl 0800 – 1500. I Trondheim
  • Tredje samling: 24. mai kl 0900 - 1600. Digital

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene, både de digitale og samlingen i Trondheim

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig hjemmeeksamen 7. juni kl 0800 - 1000.

Krav for å få gå opp til eksamen: Obligatorisk oppmøte på digitale og fysiske samlinger, samt gjennomføring av øvinger.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Presentasjoner, oppgaver, praktiske eksempler og læringsnuggets (innspilte videoforelesninger).

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Det er ikke kursavgift i 2023. Deltakere må selv dekke reise og opphold til fysisk samling i Trondheim.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Kontakt

Oddbjørg Mikkelsen. Spørsmål om søknad og opptak
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev