Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Seniorrådgiver, CCIS (Center for Cyber and Information Security)/Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (Aug 2018-)

Utdanning:

cand.polit. (statsviter - sosiologi, historie, statsvitenskap hovedfag), Universitetet i Oslo, 1979

Sjøkrigsskolen, operativ linje, kystartilleri, Drøbak/Bergen, 1971 (reserveoffiser)

 + bl.a.:

AFF Solstrandprogrammet, hovedkurs, 2005-06

Sjefskurs Forsvarets Høyskole 1995

Sjefskurs Forsvarets Etterretningshøyskole 1994

 

Arbeidserfaring:

Seniorrådgiver viserektors stab & prorektors innovasjonsstab (2017-18)

Direktør, administrativ enhet, NTNU Gjøvik (2016)

Høgskoledirektør, Høgskolen i Gjøvik (2005-15)

Fakultetsdirektør, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo (2001-05)

Avdelingsdirektør, Norgesnettrådet (nå: NOKUT), Oslo (1998-2001)

Ass. fylkesmann, Fylkesmannen i Nordland, Bodø (1992-98)

Senior bedriftsrådgiver, Feedback Research as, Oslo (1996)

Rådmann, Nedre Eiker, Buskerud (1990-92)

Rådmann, Dovre kommune, Oppland (1983-90)

Rådmannens stedfortreder, Malvik kommune, Sør-Trøndelag (1980-83)

Førstesekretær/kommuneplanlegger, Skjervøy kommune, Troms (1979-80)

Reserveoffiser, Kystartilleriet, Sjøforsvaret ( diverse perioder 1971-79)