Bakgrunn og aktiviteter

Ekspert i risikostyring av informasjonssikkerhet. Emneansvarlig DCSG2005 Risikostyring. Arbeider 20% som lektor på NTNU i Gjøvik. Arbeider primært som teknologileder i Diri AS hvor vi utvikler GRC verktøy.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Wangen, Gaute. (2017) Cyber Security Risk Assessment Practices: Core Unified Risk Framework. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2378-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (153).