EVU-Kurs

Fremtidens teknologier for digitalt samarbeid

Utprøving av utstyr på VR-laben på IMTEL NTNU, https://www.ntnu.edu/ipl/imtel Foto: Ekatarina Prasolova-Førland

Start: 20.08.2020
Slutt: 24.09.2020
Søknadsfrist: 08.07.2020

Undervisningsform: Nettstudium
Sted for samlinger: Nett

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 0

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Digitalisering av arbeidsplasser og muligheter for fjernsamarbeid er blitt sentrale som følge av koronakrisen. Pandemien har avslørt at mange bransjer og organisasjoner ikke har kunnskap og infrastruktur til å jobbe online over lengre tid. Til tross for bedring i smittesituasjon, er det ikke utelukket at det kommer flere smittebølger i kommende måneder. Økonomiske nedgangstider og restriksjoner vil mest sannsynlig være en del av hverdagen i ganske lang tid framover.

Noen organisasjoner har allerede endret sin måte å jobbe på for å ta hensyn til regler for sosial distansering. For å bli bedre forberedt til den nye arbeidshverdagen er det viktig å beherske digitale teknologier som støtter fjernsamarbeid, ikke bare de som allerede er mye brukt (som f.eks Zoom), men også fremtidens teknologier som er på vei inn til arbeidslivet. Eksempler på slike er VR / AR-teknologier (virtuell/utvidet virkelighet) som åpner for store muligheter med rik og interaktiv kompetansebygging og samhandling, på en måte som ‘tradisjonelle’ nettverktøy ikke støtter. Disse innovative teknologier kan muliggjøre nye måter å jobbe på og skape nye løsninger for eksisterende kommunikasjonsutfordringer. 


Målgruppe

Dette kurset er primært rettet mot arbeidsledige og permitterte som resultat av koronakrisen og som trenger å øke sin digitale kompetanse. Med en slik kompetanse kan disse grupper bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet og vil kunne i en økende grad digitalisere sin arbeidsplass og dermed kunne komme tidligere tilbake til arbeid. Eksempler på slike grupper er de som er hardest rammet av krisen, slik som reiseliv og underholdning men også industri, spesielt oljenæringen. Kurset kan passe for administrative ansatte, rådgivere, anskaffelsesansvarlige, ingeniører og selvstendig næringsdrivende med eller uten teknisk bakgrunn som er interessert i innovative digitale løsninger for samarbeid, fjernarbeid og digitalisering i organisasjoner. En annen aktuell gruppe (identifisert etter samtaler med NAV) er unge arbeidssøkere med teknisk interesse og kompetanse som pga. koronakrisen har det enda vanskeligere for å komme inn på arbeidsmarked. Deltakere med annen bakgrunn er også velkomne til å delta.

Innhold

NB! Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

Kurset gir en introduksjon til innovative VR / AR-teknologier, med spesiell vekt på støtte for fjernkommunikasjon, fjernsamhandling og læring i organisasjoner og relevante applikasjoner i ulik arbeidssammenheng.  

Læringsaktiviteter vil bestå av forelesninger, verksteder og praktiske øvelser. Deltakerne skal få en oversikt over eksisterende VR/AR applikasjoner og verktøy som støtter fjernsamhandling, grunnleggende metoder, ‘best practices’ og eksempler på bruk i organisasjoner. I løpet av kurset skal deltakere få førstehånds erfaring med en rekke VR/AR systemer, og praktiske ferdigheter i oppsett og bruk av slike systemer til forskjellige formål. Deltakere skal diskutere fordeler og ulemper ved forskjellige tekniske løsninger, sammenligne dem med ‘tradisjonelle’ videokonferanseverktøy (f.eks. Zoom) og evaluere dem mht. potensielt nytte for deres tidligere, nåværende eller potensielle arbeidsplasser.

Deltakerne vil også lære om grunnleggende programmering for VR / AR og produksjon av relevant innhold f.eks. enkle 3D visualiseringer og 360 videoer. Deltakerne skal jobbe med øvelser tilpasset deres egen situasjon og yrkesbakgrunn, for eksempel: 

 • Sette opp og arrangere et seminar på et online VR platform 

 • Designe et virtuelt rom tilpasset forskjellige formål: virtuelt kontor, verksted, visningsrom for kunder, konsertlokale, reiselivsmesse osv. og arrangere tilsvarende online aktiviteter i det virtuelle rommet med kursets deltakere og ev. med kollegaer/tidligere kollegaer. 

 • Lage enkle 360 videoer relevante for arbeidssituasjon og streame/legge dem ut på sosiale media  

 • Lage en enkel AR app for promosjon av deltakerens tidligere eller nåværende arbeidsplass. 

 • Planlegge og gjennomføre et rollespill i et egnet online VR miljø relevant for egen yrkesbakgrunn, f.eks. HMS trening, gjennomføring av kundemøte. 

 • Lage virtuelle ekskursjoner (til egne arbeidsplasser, reisedestinasjoner osv.)

Opptakskrav

Kurset krever ingen forkunnskaper.

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken yrkesgruppe/bransje du tilhører og om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver i adressefeltet for arbeidsadresse.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Datoene mellom første og siste samling er tentative og kan justeres i samråd med deltakere. Den første og siste økten kan deltakerne komme til NTNU Dragvoll og prøve utstyr. Dette er tilbud, men er ikke obligatorisk. De øvrige samlingene foregår kun på nett.

 • 20. august: 1. økt (Dragvoll eller nett), 4 timer
 • 25. august: 2. økt, 2 timer
 • 27. august: 3. økt, 2 timer
 • 2. september: 4. økt, 2 timer
 • 3. september: 5. økt, 2 timer
 • 8. september: 6. økt, 2 timer
 • 10. september: 7. økt, 2 timer
 • 15. september: 8. økt, 2 timer
 • 17. september: 9. økt, 2 timer
 • 22. september: 10. økt, 2 timer
 • 24. september: 11. økt (Dragvoll eller nett), 3 timer

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Kontakt

Annveig Skurseth
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev