EVU-Kurs


Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd

Gutt med mørke tanker

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Emnet er et metodekurs. Det gis opplæring i bruk av manualbaserte risikovurderingsverktøy for uønsket atferd, herunder skadelig seksuell atferd. Du vil også lære hvordan resultatet av risikovurderingen gir retning og tema for tiltak. Dette for å minske risiko og sikre vekst hos barnet eller ungdommen.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Målgruppe:

Behandlere, miljøpersonell i spesialisthelsetjenester, fagpersonell i kommunale og statlige tjenester og institusjoner som primært arbeider med barn, unge og familiers psykiske helse og omsorg.

Kursbeskrivelse:

Metodefaget gir en grundig innføring i hvordan man kan vurdere risiko for uønsket atferd hos barn og unge. Vil også gi kunnskap om hvorfor det er hensiktsmessig å gjøre en vurdering, samt hvilke begrensninger og muligheter slike vurderinger gir.

Det vil bli gitt opplæring i de manualbaserte verktøyene START AV, AIM2/3, ERASOR og PROFESOR.

Eksamensbeskrivelse:

Digital hjemmeeksamen som går over tre dager høsten 2020. Vurderes med karakterskala A - F, hvor A er best og F er stryk.

Obligatorisk krav for å få gå opp til eksamen: 80% obligatorisk oppmøte på samlingene og to godkjente mappeoppgaver. Vurderes godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har seks obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim 

Samlingsdatoer vår 2020: 

27-28. februar

19-20. mars

14-15. april

Samlingsdatoer høst 2020: 

*ikke fastsatt ennå* 

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men som student må du betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) det semesteret du avlegger eksamen.

Fagansvarlig/Forelesere:

Oddfrid Skorpe Tennfjord
Førsteamanuensis
Mobil: 41 10 43 19
Epost: oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no

Kontakt:

Studieveiledere Kari Meli og Maria Årolilja Rø
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi og medisin. Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor i 100% stilling eller tilsvarende. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester. Annen praksis kan godkjennes ut fra en individuell vurdering.

Om dokumentasjon

Dokumentasjon på utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemål med både forside og karakterer. Alternativt kan du dele dine resultater via www.vitnemålsportalen.no

Praksis må dokumenteres med gyldig tjenestebevis eller attest med startdato/sluttdato, stillingsprosent, stillingtittel, og være signert av overordnet.

Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Merk:

Studenten må ha fullført og bestått MDV6245 Traumatisering hos barn og unge forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading og selvmord eller MDV6244 Ungdom, rus og avhengighet.
Studenter ved Master i Psykisk helse eller Master i barn og unges psykiske helse , samt studenter med særlig relevant arbeidssted prioriteres. Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Anbefalte forkunnskaper:

Under utdanningen anbefales det at studenten har minst en 50% en stilling innenfor barn og unges psykiske helse. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid med barn og unges psykiske helse.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Blir oppgitt på Blackboard ved studiestart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Emnet kan bli avlyst ved for få kvalifiserte søkere.

Min 15 - Max 30 studenter. 

Praktisk informasjon og vilkår.

Kursdetaljer

Startdato: 27.02.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6256

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.