EVU-Kurs


Teknologi og forskningslære modul IV

Havromsteknologi og teknologiutvikling er tema for dette kurset. Foto Odd Arne Arnesen

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter og en vil jobbe med eksempler på enkle forsøk som skal utføres og etterregnes.

Søknadsfrist: 20.06.2019

Kursbeskrivelse:

Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på kurs i båtbygging tidligere, vil det nå gis større rom for utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter samt eksempler på enkle forsøk som elevene kan utføre og etterregne.

Gjennom de fem kursdagene vil flere av hovedmålene i læreplanen bli dekket i større eller mindre grad. 

Læringsmål

Kunnskaper

 • kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og utvikling av tankbåter.
 • ha kunnskap om og innsikt i virkemåten til tankbåter
 • ha kunnskap om hvordan en kan bygge modeller av tankbåter
 • ha kunnskap om og innsikt i metoder for å måle effekt ved uttesting av tankbåter
 • ha kunnskap om og innsikt i hvordan ulike parametere kan påvirke effekten på tankbåter
 • ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med tankbåter

Ferdigheter

 • kunne bygge modeller av tankbåt og gjennomføre tester
 • kunne gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan effekten på tankbåten varierer ved å endre på et utvalg parametere
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning om modeller av tankbåt
 • kunne veilede elever som arbeider med lærings-/undervisningsopplegg om tankbåter
 • kunne bruke undervisningsopplegg der elevene bygger modeller av tankbåt og utforsker hvordan ulike parametere kan påvirke effekten
 • kunne bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til drivstoff og utslipp
 • kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet tankbåter

Generell kompetanse

 • Være i stand til å bruke temaet havromsteknologi i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget.

Praktisk arbeid:
Bygge modell av tankbåt på MARINTEK.

 

Kursholdere

 • Berit Bungum Institutt for fysikk, NTNU
 • Nils Kristian Rossing Institutt for fysikk, NTNU
 • Håvard Holm MARINTEK
 • Hilde Ervik Institutt for lærerutdanning, NTNU

Eksamensbeskrivelse:

En digital hjemmeeksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim.

 Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager.

Tid:18.09.19 og 19.09.19.

      06.11.19-08.11.19.

Obligatorisk aktivitet

Studenten skal delta på obligatoriske samlinger og ha bestått ett arbeidskrav. Vurderes med bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: Innlevering av oppgave. Omfang 3-5 sider.

Kursavgift:

5000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Hilde Ervik
Universitetslektor, NTNU Institutt for lærerutdanning.
Epost: hilde.ervik@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 83 71
Epost: videre@adm.ntnu.no

Opptakskrav:

Minst 60 studiepoeng til sammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk, eller kjemi Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Havromsteknologi: Kapitlene: 0, 2, 3, 4, 5, 9

http://www.marin.ntnu.no/havromsteknologi

Blå hefteserie: Nils Kristian Rossing og Halsten Aastebøl Elektrisitetslære (4.4).

https://www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard Inspera

Praktiske opplysninger:

Emnet overlapper med SKOLE6618. Praktisk bygging av modell av båt (2 studiepoeng).

 

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2019
Slutt: 20.12.2019

Søknadsfrist: 20.06.2019

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SKOLE6623

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.